I dagsläget finns inget beslut om att församlingen ska lämna ifrån sig några kyrkor, skriver kyrkorådet för Kafjärdens församling. Foto:

Replik: "Vår budget är väl genomarbetad"

Replik

Det här är en replik. Repliken är en text där man ges möjlighet att bemöta information i en tidigare ledare, debattartikel eller insändare. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Kafjärdens församlings ekonomi är inte skakig. Budgeten är väl genomarbetad. Församlingen har emellertid stora utgifter, inte minst på fastighetssidan. Helt nyligen har skiffertaket på Jäders kyrka bytts till en kostnad av cirka fem miljoner kronor. Visserligen fick församlingen kyrkoantikvarisk ersättning, till 90 procent av kostnaden, men det kostade ändå församlingen drygt en miljon kronor. Dessutom erhålls KAE ett till två år efter det att kostnaden är betald av församlingen.

Nu 2019 måste sandstensornamenten på samma kyrka renoveras till en hög kostnad. Det är oklart vad den slutliga kostnaden kommer att bli. Det vet vi först när anbuden lämnats in.

Församlingen måste således spara inom i stort sätt alla verksamheter. Det är dessutom nödvändigt att höja kyrkoavgiften från 80 öre/skattekrona till 90 öre. Kyrkoavgiften är låg i förhållande till andra församlingar.

Vad avser trygghetsboendet har kyrkorådet beslutat om en hyreskostnad med hänsyn till den faktiska kostnaden då boendet drivs utan vinstintresse. En budget i balans för trygghetsboendet är målsättningen för 2019. Då ska alla lägenheter vara uthyrda. Kyrkofullmäktige budgeterade dessutom vid sitt vårsammanträde 2018, då Hans Bergström satt ordförande, 500 000 kronor som en kapitaltäckningsgaranti från församlingen att utnyttjas vid behov.

Kafjärdens församling är en liten församling och har inte ekonomi att satsa på stora konserter med profant innehåll. Men det blir under 2019 som vanligt sommarmusik i alla våra sex kyrkor och om möjligt en mindre konsert. Ibland måste man rätta mun efter matsäcken. När det inte blir en stor och påkostad konsert med profant innehåll får kören ju mera tid till att sjunga i församlingens kyrkor i samband med gudstjänster.

I dagsläget finns inget beslut om att församlingen ska lämna ifrån sig några kyrkor. Alla församlingar ska, enligt kyrkomötets beslut, upprätta en lokalförsörjningsplan där det beskrivs hur byggnader ska användas i framtiden. Den planen ska vara klar senast 2022. Kafjärdens församling har skickat ut ett första förslag på remiss, där alla församlingsbor får tillfälle att yttra sig. I det förslaget står ingenting om att församlingen ska lämna ifrån sig någon kyrka.

Kafjärdens församling har en bra och omfattande barn- och ungdomsverksamhet och den har hög prioritet. Med en satsning på barn och ungdomar och ett positivt agerande från alla ska vi stärka vår församling ytterligare. Då kanske kyrkoavgiften på sikt kan komma att sänkas.

Kyrkorådets arbetsutskott i Kafjärdens församling

Gunnar Dickfelt

Ordförande kyrkorådet

Marieanne Mossklint

Kyrkoherde

Charlott Mörner

Förste vice ordförande

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Svenska kyrkanEkonomiReplik
Relaterat