Replik: "Vi jobbar varje dag för att för att minska överbeläggningarna"

Replik
annons

Det här är en replik. Repliken är en text där man ges möjlighet att bemöta information i en tidigare ledare, debattartikel eller insändare. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Madelene Tannarp (M) beskriver i Eskilstuna-Kuriren den 31 augusti om de utmaningar som landstingen och regionerna över hela landet har med överbeläggningar och vårdköer. Vi vill försäkra Madelene om att koalitionens företrädare varje dag jobbar för att minska överbeläggningarna, och det arbetet kommer att fortsätta. En viktig del i detta arbete är det inriktningsbeslut som landstingsfullmäktige fattade i juni om framtidens hälso- och sjukvård, en modell där ytterligare fokus läggs på den individuella vårdplaneringen och där patientens medverkan blir oerhört viktig. Moderaterna stödde det här programmet, och vi hoppas att Moderaterna nu även medverkar till att genomföra de förändringar som krävs för att uppnå våra beslutade mål med sjukvården.

I Madelenes insändare tas även ett fall upp med en kvinna som fick förlösa sitt barn i Finland. Vårt mål är att erbjuda alla sörmländska föderskor en så säker och trygg förlossning som möjligt, varför just denna kvinna och hennes barn planerades att föda på vår sjukvårdsregions universitetssjukhus i Uppsala.

Tyvärr var Akademiska sjukhusets förlossningsavdelning full vid tidpunkten för hennes förlossning, och kvinnan transporterades till Finland där de kunde erbjuda den nödvändiga specialistvård som krävs vid för tidiga och komplicerade förlossningar som denna var. Det som brast i denna länk var kommunikationen från Akademiska sjukhuset till den födande kvinnan att BB var fullt just denna tidpunkt. Landstinget Sörmland har påpekat den här bristen och fått positiv respons från region Uppsala. Vi kan även berätta att kvinnan var mycket nöjd med den vård hon fick i Finland, som kunde ta hand om henne och barnet på allra bästa sätt.

Som koalitionens företrädare redogjorde för i Eskilstuna-Kuriren den 21 augusti så har förlossningen i Sörmland under sommaren haft en mycket god tillgänglighet, och vi har kunnat ta emot de kvinnor som kommit till oss för att föda, även från andra län. Den sörmländska förlossningsvården är trygg, effektiv och erbjuder alla de som kommer till oss en bra förlossning.

 

Monica Johansson, S

finanslandstingsråd, Landstinget Sörmland

Fredrik Lundgren, L

hälso- och sjukvårdslandstingsråd

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

MälarsjukhusetReplik
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka