Företrädare från Landstinget svarar på kritik angående de avgiftsfria vårdbesöken i Sörmland.

Sjukvårdsbesöken kostar max 1100 kronor per år

Replik

Det här är en replik. Repliken är en text där man ges möjlighet att bemöta information i en tidigare ledare, debattartikel eller insändare. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

I en artikel (EK, 11/1) ställer Mats Lundebring frågan huruvida samhällets svaga grupper ska finansiera de avgiftsfria vårdbesöken i Sörmland.

Lundebrings analys är felaktig och bortser från den garanti de sörmländska patienterna har när de besöker hälso- och sjukvården som innebär att ingen betalar mer än 1100 kronor under ett år. När gränsen för detta högkostadsskydd uppnås får vi ett frikort för återstående period det året. 

Gränsen för högkostnadsskyddet är alltså oförändrad och Koalitionens avsikt med den avgiftsfria primärvården är att skapa en jämlik närvård genom att styra patienter att söka sig till rätt vårdnivå. På sikt blir sörmlänningarna friskare eftersom det förebyggande och hälsofrämjande arbetet utförs bäst av primärvården.

Monica Johansson (S)

Finanslandstingsråd

Mattias Claesson (C)

Vice finanslandstingsråd

Ann-Sofie Jacobsson (MP)

Hälso- och miljölandstingsråd

Fredrik Lundgren (L)

Hälso- och sjukvårdslandstingsråd

Läs också

( 6 st )

Läs mer om dessa ämnen

LandstingetDebattSjukvårdsjukvård och hälsa
Relaterat