Vänsterpartiets debattartikel om att Eskilstuna behöver ett kulturlyft har fått reaktioner från Liberalerna, Socialdemokraterna och Moderaterna. Nu avslutas debatten med slutreplik från Vänsterpartiets. Foto: Niklas Holm.

Slutreplik: Det är aldrig för sent

Slutreplik
annons

Det här är en replik. Repliken är en text där man ges möjlighet att bemöta information i en tidigare ledare, debattartikel eller insändare. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Det är härligt när kultur engagerar. Vänsterpartiets debattartikel om att Eskilstuna behöver ett kulturlyft har fått reaktioner från Niklas Frykman, Liberalerna samt Mona Kaanan och Annelie Klavins Nyström från Socialdemokraterna respektive Moderaterna. Frykman skriver att Vänsterpartiet inte har haft synpunkter på den Kulturpolitiska planen, vilket inte stämmer, då Vänsterpartiet är ett av få partier som faktiskt lämnade in synpunkter när planen gick ut på remiss. 

Att Kaanan och Klavins-Nyström upprörs över att vi yrkat bifall till Kulturpolitiska planen och nu kommer med förslag på hur den ska kunna genomföras, framstår som oerhört märkligt. Det kulturlyft som vi i Vänsterpartiet föreslår står inte på något sätt emot visionerna i planen, utan som vi beskrev vill vi växla upp och göra verkstad. Vi har många viktiga handlingsplaner i kommunen, visioner som behöver fyllas med innehåll. Kulturpolitisk plan är en av dessa. Har majoriteten inte tänkt komma med några förslag utifrån planen de närmaste åren?

Vi kan heller inte gissa oss till att politiska beslut är på gång för att ni varit positiva på ett möte, så när det gäller ett Open Art i Eskilstuna, kommer vi fortsätta att driva frågan tills att vi ser att det finns politiska beslut.

Vill man genomföra de tankar som lyfts fram i den kulturpolitiska planen, så behövs en vilja och ekonomiska medel från statshuset om ord ska bli handling. Kulturen måste sättas i fokus och inte fungera som dekoration eller ett medel för att nå andra mål även om vi vet att kulturen har positiva effekter på många områden. Vi har därför avsatt mer pengar till Kultur och fritidsnämnden i budgeten för 2018 och förstår att mer resurser kan komma att behövas framöver. 

När det sen gäller vad vi vill, som du Niklas Frykman antyder är oklart, så tycker vi att det framgår ganska tydligt i vår tidigare debattartikel, så vi föreslår kort och gott att du läser den en gång till. 

Maria Forsberg, V

ordförande

Anette Stavehaug, V

andra vice ordförande i kultur och fritidsnämnden

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

VänsterpartietKulturReplik
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka