En bred dialog har förts med allmänhet, föreningsliv och de kreativa kulturella näringarna om att eventuellt bygga en kombinerad kongresshall och kulturhus, skriver Eva Norberg.

Slutreplik: Det pågår en utredning om kongresshall/kulturhus

Slutreplik

Det här är en replik. Repliken är en text där man ges möjlighet att bemöta information i en tidigare ledare, debattartikel eller insändare. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Sista svaret till Marie Selanders och Tuomo Haapalas artikel härintill. Därmed avslutar vi denna debatt, för den här gången (red. anm).

Selander och Happala ställer en direkt fråga till kommunen. Svaret är: Det finns inget beslut om att bygga kongresshall/kulturhus. Det pågår en utredning som ska ge svar på flera frågor, bland andra de som ni ställer. Utredningen ska ta reda på vilket värde en kongresshall/kulturhus kan ha för Eskilstuna kommun och om det finns intresse inom näringslivet för att skapa en kongresshall tillsammans med ett kulturhus. Utredningen ligger till grund för kommunfullmäktiges beslut som ytterst avgör den framtida inriktningen.

Kulturhus är en fråga som väcker mycket debatt och så ska det vara i ett demokratiskt samhälle, det finns argument för och emot. I utredningen har en bred dialog förts med allmänhet, föreningsliv och de kreativa kulturella näringarna. Många har deltagit och även ni har bjudits in. Ni är fortfarande inbjudna till oss för dialog, hör gärna av er!

Eva Norberg

Kommunikationsdirektör och samordnare för kommunens kultur- och fritidsfrågor

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

KulturReplik
Relaterat