Om avloppen kontrolleras kan man i god tid upptäcka fel och brister, skriver Anders Mårtensson i en slutreplik om avloppsrening till Villaägarna. Foto: Christine Olsson, TT.

Slutreplik: Små avlopp är också avlopp

Slutreplik
annons

Det här är en replik. Repliken är en text där man ges möjlighet att bemöta information i en tidigare ledare, debattartikel eller insändare. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Anna Werner på Villaägarnas Riksförbund hävdar i sin replik, den 28 augusti till vår debattartikel den 5 augusti, att dåligt underhållna enskilda avlopp inte skulle vara en orsak till ökad algblomning. I Sverige beräknas 350 000 avlopp utan anslutning till kommunens avloppsnät vara undermåliga. Även om det finns andra källor till stora utsläpp av övergödande näringsämnen är det för många för att lämna utan åtgärd.

Glädjande nog är det en ny lagstiftning på gång. Dessvärre ser det ut som att den endast kommer omfatta nya anläggningar. En sådan lagstiftning kommer därför bli orättvis då den låter de värsta avloppen fortsätta med sina utsläpp. Så kan vi inte ha det!

För att vi snabbare ska få väl fungerande avlopp behövs ett bindande, tydligt och enhetligt regelverk som skapar förutsättningar för en ökad åtgärdstakt. Alla anläggningar, både befintliga och nya, bör omfattas av återkommande kontroller. Detta är en trygghet för fastighetsägarna och för miljön. Inte en belastning.

Vi anser att Villaägarna i detta fall talar emot sina egna medlemmars behov, vilja och välmående. För vem vill inte att avloppsanläggningen gör det jobb den är tänkt att göra? Framförallt när det finns uppenbara risker att ett icke fungerande avlopp riskerar att kontaminera grannens dricksvattenbrunn eller förstöra möjligheten till att ta ett uppfriskande bad i viken?

Om avloppen kontrolleras så kan man i god tid upptäcka fel och brister. Detta är ingen pålaga utan ett sätt att spara pengar och slippa oro.

Anders Mårtensson

vd för VVS-Fabrikanternas Råd

Läs också

( 4 st )

Läs mer om dessa ämnen

AvloppMiljöReplik
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka