Solkraft och vindkraft är nyckfulla energikällor, skriver Sture Åström. Han anser att skribenterna till debattartikel den 29 juli är via subventioner heltidsavlönade av skattemedel och därmed gör ett övergrepp på demokratin.

Solenergi med övergrepp på demokratin

Replik
annons

Det här är en replik. Repliken är en text där man ges möjlighet att bemöta information i en tidigare ledare, debattartikel eller insändare. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Replik Tre skribenter hävdar i en debattartikel den 29 juli att "Framtiden för solenergin är strålande" och hänvisar till lägre priser på solceller. De ser Tyskland som föregångsland och vill att fler väljare skall installera solpaneler. Dessa lockas nu av subventioner som politikerna erbjuder samt av elbolagens garanterade priser för det överskott av el som man själv får.

Överskotten uppstår på sommaren, då semestrarna gör behoven små. De gör strömmen värdelös. I Tyskland har priserna till och med blivit negativa, eftersom de "pålitliga" kraftverk, som står för "reglerkraften", inte hinner reglera ner snabbt nog.

När solpanelernas ägare sedan vill ha tillbaka lika mycket ström, som de matat in, är det vinter och strömmen är dyr. Inga bolag, inte ens statens egna Vattenfall, kan i längden byta värdelös sommarström mot dyr vinterström.

Solkraft och vindkraft är nyckfulla energikällor, som i praktiskt avseende levererar noll ström ibland. Då behövs "pålitlig" kraft från vatten-, gas- olje- eller kolkraftverk med lika stor kapacitet som de nyckfulla energikällornas. Ingen produktion kan bli lönsam med investeringar i dubbel kapacitet.

Värre är att skribenterna demonstrerar ett grovt övergrepp på demokratin. De är alla direkt eller indirekt via subventioner heltidsavlönade av skattemedel.

Det är ett övergrepp på demokratins principer att skattemedel används för att saluföra politiska åsikter, som med nödvändighet är helt motsatta många väljares åsikter. Det är den grundläggande förutsättningen för totalitärt styre.

Sture Åström

sekreterare i nätverket Klimatsans utan offentliga bidrag

Läs mer om dessa ämnen

solReplik
annons

Mest delat denna vecka