Anhöriga kan följa kremeringen av nära och kära

Sörmland

Tillbyggnaden av krematoriet på Nya kyrkogården är klar. Det har resulterat i nya kontor och omklädningsrum för personalen, fler kistplatser och en särskild vägg, lämpad för de anhöriga som vill ta farväl av sina anhöriga i samband med kremationer.

Mycket har hänt i krematoriet på Nya kyrkogården i Nyköping de senaste månaderna. Sedan i somras har en omfattande utbyggnad av de befintliga lokalerna genomförts, vilket förutom utbyggda personalytor har landat i 21 nya kistplatser, en ny reningsanläggning, ny styrutrustning samt vattenburen värmeåtervinning.

Sistnämnda uppgradering har lett till en ordentlig miljövinst. Den 900-gradiga värmen från ugnen, som tidigare har släppts ut på taket, kommer man nu kunna ta till vara på, förklarar Kalle Hansson, kyrkogårds- och fastighetschef på Nyköpings församling.

Kremering

Infördes i Sverige under första halvan av 1800-talet.

Har ökat de senaste åren. Enligt senaste statistiken har antalet ökat från 650 kremationer 2002 till 850 kremationer 2014.

I dag kremeras nästan åtta av tio av alla avlidna i Sverige.

I Nyköpings kommun kremeras cirka 87 procent av alla avlidna.

– All värme som vi får här går nu via vattnet ner i tre ackumulatortankar som gör att vi kan värma upp huset dygnet runt. Det har blivit en miljövinst som är jättestor, säger han.

Även tekniken har förbättrats, vilket innebär att krematoriet kommer kunna utöka antalet kremationer till sex stycken per dag, jämfört med tidigare fem.

Vid sidan av detta har man också byggt ut byggnaden med en separat ingång som leder till ett helt nytt rum, ett slags multifunktionellt rum.

– Vi kommer att ha visning av avlidna här, vi kommer att ha urnutlämning, och så kommer det vara ett rum för anhöriga, där man kan närvara under en kremation, säger Hansson.

Mellan rummet och det rum där kremationsugnen står kommer man sätta upp en brandsäker glasvägg med ett draperi. När anhöriga närvarar dras draperiet undan så att kremationsugnen blir synlig. Det man då får se är när luckan till ugnen öppnas, när kistan förs in, och när luckan stängs.

Kalle Hansson, kyrkogårds- och fastighetschef på Nyköpings församling, framför öppningen där det snart kommer finnas en brandsäker glasvägg. Foto:

Möjligheten att få närvara under en kremation har funnits tidigare, men då under former som inte varit helt oproblematiska.

– Tidigare har anhöriga fått stå närmare kremationsugnen och då har vi fått skärma av så gott vi har kunnat. Men ur säkerhetssynpunkt så behöver vi få anhöriga lite längre ifrån. Det har hänt vid något tillfälle att en kista har fastnat vid öppningen av ugnen, och då kan vi inte ha anhöriga i närheten, säger Hansson.

Hur vanligt är det att anhöriga vill närvara under en kremation?

– Jag kan inte säga att det är jättevanligt i dag, men vi ser ju att det ökar, och att önskemålet finns.

Kalle Hansson ser en ökad önskan från anhöriga att vara med under kremeringen. Foto:

Krematoriet på Nya kyrkogården

Byggdes 1964 och moderniserades 2001.

Med anledning av att antalet kremationer ökat de senaste åren beslutade kyrkofullmäktige i november 2016 att avsätta 9,6 miljoner för en tillbyggnad.

Ombyggnationen påbörjades i somras och färdigställdes i stora drag under onsdagen. Den brandsäkra glasväggen har ännu inte installerats.

Under tiden för ombyggnationen har det intilliggande kapellet enbart kunna användas till borgerliga begravningsceremonier. Kyrkliga begravningar har genomförts i församlingens sju kyrkor.

Läs mer om dessa ämnen

Svenska kyrkanWEBB_TVkyrkan