Arbetslösheten fortsätter att minska i länet och förändringen på arbetsmarknaden i Sörmland hör till de starkaste i landet. Foto:

Arbetslösheten fortsätter minska i Sörmland

Sörmland

Förändringen av arbetsmarknadsläget i Sörmland hör till de starkaste i landet. Det skriver Arbetsförmedlingen i en rapport som visar att arbetslösheten i länet nu är under tio procent.

Den starka konjunkturen i landet håller i sig och är den tydligast bidragande orsaken till att läget på arbetsmarknaden i Sörmland visar fortsatt positiva siffror.

Under mars månad var 13 400 sörmlänningar arbetslösa, en minskning med 1 140 personer jämfört med mars förra året. Av de arbetslösa var 5 200 födda i Sverige medan 8 200 var utrikesfödda. I relativa tal innebär det en arbetslöshet på 9,8 procent i länet, en minskning med 0,9 procentenheter jämfört med i fjol.

— Förändringen i Sörmland är en av de starkaste i hela landet, skriver Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande och konstaterar att arbetslösheten minskar bland både inrikes- och utrikesfödda, trots ett ökat utbud av arbetskraften i den senare gruppen.

Minskningen sker i länets samtliga kommuner (se fakta) och störst minskning återfinns i Oxelösund och Eskilstuna. Högst arbetslöshet noteras i Flen.

Utvecklingen för ungdomar 18-24 år är också den fortsatt positiv. Andelen arbetslösa var i mars nere i 11,5 procent i länet, att jämföra med rikets 9,1 procent. Antalet inskrivna ungdomar på Arbetsförmedlingen i Sörmland uppgick under månaden till 1 700 personer, den lägsta noteringen på mycket länge.

I mars anmäldes 4 000 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet, vilket är 600 fler än under samma månad i fjol.

De vanligast annonserade yrkena var redovisningsekonomer, kundtjänstpersonal, grundskollärare, lager- och terminalpersonal, personliga assistenter, sjuksköterskor, reklamutdelare samt kriminalvårdare.

Totalt fick 1 100 personer i Sörmland arbete under månaden. Av dem var 600 utrikesfödda och 500 födda i Sverige.

Arbetslösheten i mars

Inskrivna arbetslösa i mars som andel (procent) av arbetskraften 16 – 64 år samt förändring i procentenheter jämfört med samma månad 2017:

Eskilstuna: 12,3 (-1,2)

Flen: 14,4 (-0,8)

Gnesta: 4,5 (-0,8)

Katrineholm: 10,5 (-0,7)

Nyköping: 7,6 (-0,8)

Oxelösund: 11,4 (-1,6)

Strängnäs: 6,0 (-0,5)

Trosa: 4,1 (-0,1)

Vingåker: 10,0 (-0,5)

Sörmland: 9,8 (-0,9)

Riket: 7,2 (-0,4)

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

ArbetsmarknadJobb
Relaterat