Foto:

Automatiska blodtrycksmätare används regelmässigt i Sörmland

Sörmland

— Det är inte alls säkert att ett manuellt värde är mer tillförlitligt än ett automatiskt, säger biträdande verksamhetschef Maria Fundberg.

Hon är biträdande verksamhetschef på vårdplats- och mottagningsenheten på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm. Det var där Weine Hellgren, utifrån höga mätvärden från två olika automatiska blodtrycksmätare fick en ny medicin utskriven.

Enligt Maria Fundberg har det inte kommit några signaler om att de automatiska blodtrycksmätarna skulle visa felaktiga värden. Hon understryker att all medicinteknisk utrustning är kvalitetssäkrad och att blodtrycksmätarna är centralt upphandlade. Tilltron till de digitala mätapparaterna, vars senaste modell togs i bruk för ett halvår sedan, är mycket stor.

— De automatiska mätarna upplevs som smidiga att använda, och i grund och botten finns det också en säkerhetsaspekt. Det går inte fortare att mäta men resultatet uppfattas nog som mer tillförlitligt än ett manuellt värde, även om båda metoderna har felkällor, säger hon.

Detaljer kring det aktuella fallet med Weine Hellgren kan Maria Fundberg inte kommentera. Hon betonar dock att ingen tycks veta vilket resultat som är det rätta.

— Har man automatiska blodtrycksvärden från mottagningen och från hemmiljö så tror man att resultaten stämmer. Så mycket litar man på utrustningen.

Hon säger att alla mätvärden värderas utifrån ett rimlighetsperspektiv. Om ett resultat ifrågasätts av patient eller personal så ska det tas om.

— Det kanske inte gjordes i det här fallet, men man lånade ut en apparat för att säkerställa att det skulle bli rätt värde.

Enligt Maria Fundberg är ett manuellt mätt blodtryck, med stetoskop, ingen garanti för ett korrekt värde.

— Många gånger är det svårare att använda hörseln och det finns felfaktorer. Man kan exempelvis ha vax i öronen. Det är inte alls säkert att ett manuellt värde är mer tillförlitligt än ett automatiskt, säger hon.

Enligt Weine Hellgrens beskrivning har tre olika blodtrycksmätare av samma fabrikat visat kraftigt förhöjda värden.

— Det är märkligt. Vårdcentralen hade ju också mätt med automatisk blodtrycksmätare som visade för högt. Då har vi tre olika automatiska mätare som visar för höga värden. Det är anmärkningsvärt, om det nu är det manuella värdet som är det rätta. Nu har vi hört om det här och det måste vi ta till oss av och aktualisera för personalen.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Landstinget SörmlandKullbergska sjukhusetSjukvård
Relaterat

Mest delat denna vecka