Landstingets kostnad för hyrpersonal ser ut att öka med närmare femtio miljoner kronor jämfört med i fjol. År 2008 var kostnaden 78 miljoner kronor, 2013 136 miljoner kronor och i år är prognosen 238 miljoner kronor. Av hyrpersonalkostnaden går 65 procent till läkarna och 35 procent till sjuksköterskorna.

De lyckas minska kostnaden för hyrpersonal

SÖRMLAND
annons

På bara ett år har landstingets kostnader för hyrpersonal ökat med 40 miljoner kronor. Men i Östergötland, Skåne och Kalmar läns landsting har man lyckats minska sina kostnader för hyrpersonal.

– Det gäller att ha uthållighet. Vi har hållit på med att se över våra kostnader för hyrpersonal i flera år, säger Zilla Jonsson, personaldirektör i region Östergötland.

Hon berättar att de gjort satsningar på läkare som gör sin specialisttjänstgöring.

– Och så går vi andra vägar än via bemanningsföretag, säger Zilla Jonsson.

Att hyra personal via bemanningsföretag innebär ju många gånger ökade kostnader för sjukhusen. Först ska läkaren ha lön, genomsnittslönen för en läkare är ungefär 70-75 000 kronor i månaden, men när en läkare hyrs via bemanningsföretag brukar det ofta handla om den dubbla lönen. Därutöver ska betalas: skatter, avgifter och bemanningsföretagets administrativa kostnader.

Marie Ackelman, som tidigare arbetat som läkare i landstinget Sörmland, arbetar i dag som hyrläkare i egen firma.

– Varför ska man gå via bemanningsföretag? Det kostar ju mycket mer, säger hon.

För nio år sedan landade landstinget Sörmlands kostnad för hyrpersonal på 78 miljoner kronor. I år är prognosen mer än tre gånger så mycket, prognosen är 238 miljoner. För grannen Östergötland stannade kostnaden för hyrpersonal på 129 miljoner kronor och prognosen för i år är strax under hundra miljoner.

För Kalmar läns landsting landade kostnaden för hyrpersonal på 166 miljoner kronor i fjol och i år är prognosen 140 miljoner kronor.

Då kan man tro att kostnaden för hyrpersonal sker på bekostnad av till exempel ökat antal överbeläggningar.

Men Östergötland har överbeläggningar på 5,8 per 100 disponibla vårdplatser, Kalmar län 2,1, vilket kan jämföras med Sörmland: 9,5 - mest i hela Sverige.

Ändå upplever Östergötland att man har en tuff situation vad gäller överbeläggningar.

Kalmar landsting arbetar fokuserat på flera plan för att minska hyrpersonal. Att få personalen att trivas är en nyckel.

– Vi tittar på både lång- och kortsiktiga åtgärder. Vi försöker öka attraktiviteten, vi tittar på arbetstider och karriärmöjligheter. Vi tittar på bättre resursutnyttjande, säger Ingeborg Eriksson, biträdande landstingsdirektör i Kalmar.

Hon säger att de gjort nya avtal med bemanningsföretagen, rekryterar utomlands och lyckas rekrytera färdigutbildade sjuksköterskor från universitetet.

Zilla Jonsson, region Östergötland uppmanar till uthållighet.

– Håll i, säger hon.

Läs också

( 3 st )

Läs mer om dessa ämnen

LandstingetLandstinget SörmlandSjukvård
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka