• Mattias Claesson (C), landstingsråd och gruppledare "Ja. Ett förslag som vi arbetat för under flera år. Uppdrag till tjänstemän att ta fram underlag för beslut finns."
  • Monica Johansson (S), landstingsstyrelsens ordförande och gruppledare "Ja, det vill vi. Vi vill knyta ihop de tre sjukhusen med varandra och då ska det vara lätt att ta sig mellan dem. Det finns tjänstemän på landstinget som kikar på just detta."
  • Jonas Lindeberg (VfP), partiordförande "Ja. Ett bra förslag värt att titta närmare på."
  • Anton Berglund (SD), gruppledare landstinget Sörmland "Ja. Det var ett intressant förslag. Vi kommer att göra en översyn av alla taxor inom kollektivtrafiken när regionen tar över kollektivtrafiken."
  • Lotta Back (V), gruppledare "Ja. Vi har länge arbetat för att resor med kollektivtrafik ska vara avgiftsfritt till och från våra sjukvårdsinrättningar. Dock är det viktigt att integriteten skyddas, så att man inte ska behöva visa vilken mottagning man ska till på besök. Det går att lösa på annat sätt, än att visa själva kallelsen för chauffören. Vi har fått igenom en utredning i den här frågan och väntar på svar."
  • Marie-Louise Forslund Mustaniemi (KD), gruppledare och toppkandidat "Ja, en remiss eller kallelse till läkarbesök, vård och behandling, ska gälla som biljett inom kollektivtrafiken. Det blir lättare för patienter att åka kollektivt och avlastar sjuktransporterna, och minskar krånglet."
  • Anna Wåhlström (MP), landstingsråd och ordförande för Miljöpartiet Sörmland "Ja, det är en lösning som Miljöpartiet länge förespråkat, och som vi hoppas kunna driva igenom under den kommande mandatperioden."
  • Magnus Leivik (M), gruppledare "Ja. Vi var emot när Socialdemokraterna försämrade sjukresorna. Det här är viktigt både för den enskilde, och naturligtvis för miljön. Så här står det i vår budget: “I dag utmärker sig landstinget Sörmland som ett av få landsting som inte ger sjuka och vårdbehövande rätten till fria sjukresor. Vi menar att de som är i behov av vård skall ha rätt till fri resa med kollektivtrafiken. Det skall vara enkelt att ta sig till vården när man är sjuk.”
  • Ewa Callhammar (L), kandidat till landstingsfullmäktige "Om man är har rätt till sjukresa vore detta ett mycket bra sätt att utveckla systemet med sjukresor."
1/

Enkät: Så svarar politikerna om minskade kostnader för sjukresor

Sörmland

Frågan: Kan du lova att en remiss eller kallelse till läkarbesök gäller som biljett på kollektivtrafiken för att minska kostnaderna för sjukresor?

Här är landstingspolitikernas svar från valsajten #kandulova.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Landstinget SörmlandKollektivtrafikVal 2018sjukvård och hälsa
Relaterat