• Med ett år kvar till valet tror Jimmy Jansson (S) kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna och Fredrik Lundgren (L), landstingråd att det blir vanligare med partisamarbeten över blockgränserna. Inger Fredriksson (C) i Katrineholm pekar på nackdelar och Anna af Sillén (M), oppostionsråd i Nyköping vill ha ett borgerligt styre.
  • Inger Fredriksson (C) gruppledare Katrineholm Foto:
  • Anna af Sillén (M) oppositionsråd Nyköping Foto:
  • Fredrik Lundgren (L), landstingsråd. Foto:
  • Foto:
1/

Sörmland visar vägen – nu väntas fler politiska samarbeten

Sörmland

Misstroendeförklaringar, IT-skandal, högt tonläge och politisk turbulens. Det har präglat den senaste tidens politiska klimat i landet. Nu är det ett år kvar till valet 2018 och frågan som bränner är: vem ska styra och hur? Ett möjligt scenario enligt länets politiker är att de partiöverskridande samarbeten som utmärker Sörmland blir vanligare i resten av landet.

Det är i alla fall Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna och Fredrik Lundgren (L), landstingsråd, övertygade om.

Sverige har aldrig tidigare styrts genom så många samarbeten över blockgränserna och här har Sörmland visat vägen bort från blockpolitiken. Fyra kommuner, Katrineholm, Eskilstuna, Strängnäs och Gnesta, har en majoritet där S och M ingår. I tre av kommunerna har S och M ensamma bildat majoritet. Mer än hälften av länets kommuner styrs dessutom av blocköverskridande styren

Fredrik Lundgren menar att en del av förklaringen till att landstinget, (som styrs av fyrklövern L, C, S och MP med valtekniskt stöd av V) har ett stabilt läge är just att det skett en samling av politiska partier i mitten.

— Det mesta tyder på att den traditionella blockpolitiken spelat ut sin roll, även på riksnivå. Vi har en ny politisk geografi i dag och många människor känner sig inte längre hemma i de olika blocken. Nu pratar man mycket om öppenhet och tolerans. Det är frågor som går igenom partierna och som inte går att förstå med det gamla sättet. Och när man ser de frågorna ser man också att det är en hel del som förenar partierna, säger han.

I Eskilstuna där M tackade ja till samarbete med S så länge V och MP lämnades utanför har partierna lyckats enas om ett gemensamt program och även bjudit in C till samarbete.

Jimmy Jansson menar att det här är ett fungerande koncept som vi kommer se mer av 2018. Han tror också att det är vad folket vill ha och säger att rikspolitiken har mycket att lära sig av kommunerna.

— Utifrån min horisont är det ganska enkelt. Den politiska kartan har ritats om. På lokal nivå har vi fattat att vi måste förhålla oss till det och sett vilka politiska partier som kan samarbeta.

En del i framgången för samarbetet i Eskilstuna menar Jimmy Jansson är att de styrande partierna lyckats lägga ideologierna så pass mycket åt sidan att det gett utrymme för en saklig ton och ett arbete med politiska verktyg i stället för maktspel. Något som han dock inte tror att politiken på riksnivå är redo för.

— Jag hoppas på en valrörelse som inte kommer bli för uppslitande. Det som sker på riksnivå nu med missförtroendeförklaringar, det är inte ok.

Jimmy Jansson tror att regeringsbildningen 2018 kommer bli kaotisk, men förutspår ändå att det utmynnar i en blocköverskridande regering där S, C och L, möjligen också MP, samarbetar.

Moderata oppositionsrådet Anna af Sillén i Nyköping är mer skeptisk och tror inte att tiden är kommen för ett steg bort från blockpolitiken. Helst eftersträvar hon ett borgerligt styre i Nyköping också.

Vid det senaste valet 2014 fick Nyköping en majoritet som består av S, V och MP.

— För mig känns det naturligt att gå till val med de andra borgerliga kollegorna. Sen gäller det att hitta ett bra styre för kommunen. Generellt kan jag konstatera att jag ser att det kan fungera för S och M att styra tillsammans men min ambition är att bilda en borgerlig majoritet tillsammans med övriga allianspartier. Sen är det först efter valet 2018 som vi vet vad väljarna vill, men det är den här planen jag jobbar efter.

Det har även funnits kritik mot de nya politiska sätten att samarbete i länet. I Strängnäs, där S och M styr i egen majoritet, har kritiken handlat om att S försvinner bakom M.

I Katrineholm, som styrs av M och S, menar partiledaren Inger Fredriksson (C) att det är tvärtom.

— Moderaterna har inte så mycket att säga till om, det finns fortfarande en stark socialdemokratisk kultur.

Men Inger Fredriksson tror att det politiska landskapet 2018 kommer bjuda på fler gränsöverskridande samarbeten.

— Det politiska läget är inte lika förutsägbart som förut. En fördel i kommuner där politiska majoriteter växlar kan vara att oppositionen vårdas och får större inflytande eftersom man vet att den kan ingå i en majoritet nästa gång. Det är konstruktivt på ett sätt.

Sörmland vägvisare

Mer än hälften av Sörmlands kommuner styrs av blocköverskridande styren. S och M styr tillsammans i Eskilstuna, Strängnäs, Katrineholm och Gnesta.

I tre av kommunerna har S och M bildat majoritet.

Hälften av Sveriges kommuner där Moderaterna och Socialdemokraterna styr tillsammans den här mandatperioden finns i och runt Östergötland och Södermanland.

130 av Sveriges 290 kommuner styrs genom blocköverskridande samarbeten, visar statistik från Sveriges kommuner och landsting.

Opinionsläget och en vinnande koalition

En sammanställning av opinionsläget just nu visar att C och S ligger klart högre medan M och MP ligger klart lägre än sina valresultat från 2014. En sammanvägning av Sifo, Demoskop, Novus, Ipsos och SCB visar att KD ligger strax under fyraprocentspärren och MP strax ovanför.

Sammanställningen och sammanvägningen är gjorda av Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet med särskild inriktning mot valforskning. Han leder det svenska valforskningsprogrammet och är primärforskare för de svenska valundersökningarna.

Läs mer på:

Valforskningsprogrammets hemsida: www.valforskning.pol.gu.se

och på: http://www.henrikoscarsson.com/2017/09/ett-ar-kvar-till-valet-2018.html

Den enda och den minsta vinnande koalition med ideologiskt närliggande partier som just nu når över den magiska gränsen på 175 mandat och riksdagsmajoritet är enligt Henrik Ekengren Oscarsson, S, C och L som tillsammans når 178.

Läs också

( 3 st )

Läs mer om dessa ämnen

SocialdemokraternaCenterpartietLandstingetLiberalernaMiljöpartietModeraternaVänsterpartietInrikespolitikKommunalpolitikPolitikPolitikerValfestival
Relaterat

Mest delat denna vecka