"Ett politiskt landskap som inte liknar någonting vi sett tidigare"

Sörmland

En smutsigare valkampanj än någonsin, större inflytande av sociala medier och en önskan om att få komma bort från det politiska spelet och få fokusera på sakfrågorna. Det är några tankar som förenar länet riksdagsledamöter, när de får berätta hur de tänker inför den kommande valrörelsen.

Fler blocköverskridande samarbeten, klassiska välfärdsfrågor i fokus men en oro inför det höjda tonläget, för polarisering och för att spelet om regeringsmakten överskuggar sakfrågorna. Det sammanfattar läget inför den kommande valrörelsen från experternas och de lokala politikernas håll. I riksdagen sitter elva ledamöter från Sörmland och ser fram emot att få dra i gång valrörelsen.

En enkätintervju som tidningen gjort med alla ledamöter, och som alla, förutom SD:s två ledamöter ställt upp på, visar att det finns några tankar som förenar dem, även om de ser olika på vilka frågor som kommer bli de viktigaste inför valet och på vilka lösningar de är öppna för i riksdagen.

Alla ledamöter uttrycker att de ser fram emot valrörelsen och så gott som alla som svarat tror att sociala medier kommer att spela en större roll än tidigare. De är också överens om risken för en smutsig valkampanj.

— Jag blir bekymrad över det tonläge vi har i debatten, framförallt i sociala medier och kommentarsfälten. Men för vår del kommer det handla mycket om samtal öga mot öga, säger Fredrik Olovsson (S).

— Sponsrad reklam på sociala medier lär öka under valrörelsen, menar Lotta Finstorp (M).

Det tror också Hans Ekström (S) som berättar att han är rädd för att intoleranta krafter får inflytande i politiken. Som svar på vad den största utmaningen i det kommande valet kan bli svarar han:

— Att vi slipper en smutsig valrörelse. Jag hoppas att vi slipper förtal och smutskastning.

Lotta Johnsson Fornarve (V) tror att den största utmaningen är att få valet att handla om politiken:

— Om hur vi tillsammans bygger ett Sverige som är bra för oss alla. Det finns en risk att mycket av debatten handlar om det politiska spelet.

Ulf Kristersson (M), som nominerats till partiledarposten av Moderaternas valberedning, ser fram emot att få prata politik, även om det, som han uttrycker det, har varit en ovanligt stökig mandatperiod som varit särskilt tuff för Moderaterna.

— Vi befinner oss i ett politiskt landskap som inte liknar någonting vi sett tidigare och har en omtumlande mandatperiod bakom oss. Det kommer självklart sätta sin prägel på nästa val. Exakt hur det kommer att ta sig i uttryck när vi kommer närmare den 9 september är förstås svårt att spekulera i så här långt i förväg. Men jag tror att väljarna längtar efter tydligare besked från oss politiker om de viktiga frågorna. Både väljare och politiker har allt att vinna på en valrörelse som handlar om det politiska innehållet.

Erik Bengtzboe (M) ser fram emot den höga pulsen i det politiska klimatet vid val.

— Tyvärr finns en risk att det blir mer fokus på politiska spel och mindre fokus på sakfrågorna. Väljarna förtjänar att veta vilken politik de röstar för, säger han.

Han ser också en trend där sociala medier och internet blir viktigare som arena för det politiska samtalet.

— Men det kan aldrig ersätta direktkontakten mellan människor. Politik handlar om förtroende.

Sara Karlsson (S), som meddelar att hon visserligen kommer ställa upp i valet, men inte i Sörmland, eftersom hon bor i Stockholm sedan förra året, uttrycker känslan inför valet så här:

— Om man ska vara lite ängslig så finns ju en risk att valrörelsen blir "smutsigare" än tidigare, utvecklingen av det politiska klimatet talar tyvärr för det. Och så skrämmer nazisternas mobilisering mig. För vår del kommer valarbetet som alltid att kretsa kring samtalet med den enskilda. Hösten har ju inletts med misstroendeomröstningar riktade mot statsministern och statsråd, och hot om fler. Förhoppningsvis kommer vi bort från det och kan fokusera på de frågor som är viktiga för utvecklingen i Sverige och världen. Gärna konflikt, men om rätt saker. Jag är rädd för att den politiska debatten fastnar i diskussioner om spelet i stället för politiken. Jag tror att människor slutar lyssna då.

Marco Venegas (MP) som ställer upp till kommunvalet, men inte till riksdagsvalet, förutspår en tuff valrörelse där han menar att skrämselkampanj kan dominera den politiska debatten. Han ser fram emot många debatter, både roliga och jobbiga, som han uttrycker det, och att få träffa väljarna i bostadsområdena och prata politik.

Men är det något han är rädd för så är det att rädslan tar över och hindrar väljarna att tänka djupare i olika frågor. Han menar att den största utmaningen både politikerna och väljarna har framför sig är att besegra rädslan.

Caroline Helmersson Olsson (S) tror att året kommer att innehålla många goda samtal.

— Men risken finns att det blir en smutsig valrörelse med alternativa fakta.

Utmaningen är mycket riktigt också att nå ut med ett budskap i ett politiskt landskap där inte alltid fakta är grunden för dialog, menar hon.

Vilka blir de viktigaste frågorna i valet 2018? Vilka lösningar är du och ditt parti öppna för i riksdagen?

Caroline Helmersson Olsson (S): — Att fler ska få arbete, att lösa kompetensbristen. Utbildning, skola. Jag tror inte mitt parti utesluter något samarbete, förutom med SD. Foto:

Ulf Kristersson (M): — Ekonomi och arbetsmarknad brukar ligga högt på listan över väljarnas viktigaste frågor men mycket tyder på att det kommer att handla mer om frågor som integration, trygghet och statens kärnuppgifter. Det råder högkonjunktur i dag och i breda grupper är arbetslösheten låg. Det är framförallt annat som oroar människor i dag och det kommer att styra vad debatten handlar om. Moderaterna kommer att gå till val tillsammans med de andra partierna i Alliansen och söka stöd för en ny alliansregering. Moderaternas inställning är också att vi har ett ansvar gentemot våra väljare att söka stöd för vår politik. Det står andra partier fritt att rösta på våra förslag men vi kompromissar aldrig med våra värderingar. Foto:

Fredrik Olovsson (S): — För mig är det jobb, skola, trygghet och minskade klyfor som känns allra viktigast. Efter ett val måste landet regeras. Vi har bättre än alla andra visat att vi är öppna för att samverka med andra. Men det blir valresultatet som avgör vilka möjligheter som finns. Därför kommer varje röst att vara väldigt viktig. Foto:

Hans Ekström (S): — Sjukvården, säkerhet/trygghet och att vi får in nya svenskar på arbetsmarknaden. Vi är beredda att medverka till att socialdemokratisk minoritetsregering eller att en koalitionsregering, med ett eller flera partier, styr landet för Sveriges bästa. Dock är ett samarbete med SD helt uteslutet! Foto:

Marco Venegas (MP): — Sjukvården, migration/integration, klimat, trygghet, arbetsmarknaden. Efter valdagen vet man vilka möjliga lösningar som är optimala, kanske behöver man utöka den nuvarande konstellationen. C och L vore önskvärda för att ge mer stabilitet och styra landet. Foto:

Lotta Finstorp (M): — IT-skandalen, trygghetsfrågorna samt jobben. Mitt totala fokus är att föra fram moderaternas politik. Foto:

Sara Karlsson (S): — Migration och brott och straff har blivit viktigare frågor de senaste åren. Jag tror att vi kommer fortsätta prata om dem men det kommer vara de grundläggande frågorna om jobb, välfärd och ekonomisk trovärdighet som spelar störst roll för vilket parti människor väljer. Självklart kommer regeringsfrågan bli en stor fråga även detta val. Jag och mitt parti anser att det vore bra med ett mittensamarbete som bryter upp blockpolitiken. Exakt hur den kan se ut blir en fråga att lösa när det finns ett valresultat att utgå ifrån. Foto:

Erik Bengtzboe (M): — Kortsiktigt, hur vi får in nyanlända i Sörmland i arbete och ut ur bidrag. Långsiktigt, hur vi stärker vi vår konkurrenskraft med fler växande företag. Vi vill bilda en Alliansregering och att den ska ha så brett stöd i riksdagen som möjligt. Om det inte är möjligt så får vi se då hur vi kan maximera vårt politiska inflytande ändå, med en gemensam Allians i centrum, utan inflytande av extremistpartier från någon kant. Foto:

Lotta Johnsson Fornarve (V): — Jämlikhet och jämställdhet. Allt fler människor runtom i Sverige känner att klyftorna har ökat. Miljöfrågan och det växande klimathotet är en viktig fråga som berör oss alla. Vi vill se en regering utan borgerliga partier och utan rasister. Vänsterpartiet är beredda att ta sitt ansvar. Foto:

Olle Felten (SD) Har inte svarat på våra frågor. Foto:

Oscar Sjöstedt (SD) Har inte svarat på våra frågor. Foto:

Här är Sörmlandsbänken

Sörmlandsbänken består av 11 ledamöter i riksdagen, fyra socialdemokrater, tre moderater, två sverigedemokrater, en vänsterpartist och en miljöpartist.

En presentation av ledamöterna på Sörmlands riksdagsbänk finns här.

Hos SD som har en central rikslista är det icke sörmlänningar som sitter på Sörmlandsbänken. I andra valkretsar är dock sörmlänningarna Adam Marttinen, Stefan Jakobsson och Roger Richtoff, invalda. De intervjuas inte i artikeln som fokuserar enbart på dem som är invalda för Sörmland.

Läs mer om riksdagen och valet.

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

SocialdemokraternaCenterpartietKristdemokraternaLiberalernaMiljöpartietModeraternaSverigedemokraternaVänsterpartietPolitikPolitikerVal
Relaterat

Mest delat denna vecka