Förbjöd visandet av bilder på regionfullmäktige – nu överklagar politiker beslutet

SÖRMLAND

Regionfullmäktige beslutade efter omröstning att förbjuda bild- och filmpresentation vid sammanträdena. Nu överklagar politikern Thomas Selig (V) förbudet till domstol.

Det var vid fullmäktiges sammanträde i november som debatten tog fart om fullmäktiges arbetsordning, regler för hur arbetet ska bedrivas. Socialdemokraterna, Vård för pengarna och Centerpartiet vill att "ledamöternas anförande sker muntligt utan stöd av bild- eller filmpresentation".

Flera oppositionspolitiker ansåg att det var emot demokratins anda och att man i stället bör uppmuntra till bilder eller grafik.

Regionstyrelsens ordförande Monica Johansson (S) försvarade beslutet att det är ett bekymmer med bilder och grafik för att det inte förvarnats utan dyker upp, vilket gör att ledamöterna inte hinner förbereda sig.

Det ger inte Thomas Selig mycket för. Han är öppen med att han har Aspergers och Adhd och koncentrationssvårigheter. Bilder och grafik är ett utmärkt hjälpmedel för honom.

– När man plockar bort något måste man motivera varför, säger han.

Thomas Selig anser att det strider mot diskrimineringslagen eftersom förbudet missgynnar personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Han menar också att förbudet strider mot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Återstår för förvaltningsrätten att säga sitt.

Läs mer om dessa ämnen

Region Sörmland