• Överstelöjtnant Mikael Smedin, chef för Södermanlandsgruppen och övningsledare för Hemvärnsbataljonen tillsammans med kapten Niclas Lindqvist, chef för ett av bataljonens insatskompanier. Foto:
  • Björnlundabon Daniel Johansson har, liksom flera befäl inom hemvärnet, fått en veckas utbildning i Strängnäs i bland annat eldobservatörstjänst och även ordertränats inför huvuduppgifterna bevaka och skydda. Foto:
  • Foto:
1/

Försvaret förmåga testas i största militärövningen på 24 år

Sörmland
annons

Nästa helg kommer militära strider nå söder om Mälaren. Då kommer militärövningen Aurora 17 till övningsområden söder om Mälaren. Omgrupperingar av militära förband kommer att vara påtaglig med stora trafikmängder genom Strängnäs och Eskilstuna.

— Det ska inte begränsa den civila trafiken eller ha någon negativ inverkan för utryckningsfordon, säger överstelöjtnant Mikael Smedin som är chef för Södermanlandsgruppen.

I måndags drog militärövningen Aurora 17 i gång. Scenariot är att Sverige angrips från öst och kusten ska försvaras. Fienden ska luftlandsätta förband norr om Nyköping, samt landstiga kring Oxelösund. Samtidigt pågår strider i Uppland och det svenska försvaret måste samla ihop sig och genomföra förflyttning för att möta den nya utmaningen.

Det är Försvarsmaktens största övning sedan 1993 som har dragit i gång. Över 19 000 män och kvinnor, varav en fjärdedel från hemvärnet, kommer att sättas på prov under Aurora 17. Enligt Försvarsmakten är övningen till för att bygga ett starkare försvar och för att öka den operativa förmågan att möta ett angrepp mot Sverige. För att klara av detta kommer Aurora 17 inkludera samtliga försvarsslag; flygvapnet, marinen, armén och hemvärnet. Dessutom kommer förband från en rad Natoländer att delta. Den svenska totalförsvarsförmågan ska också stärkas genom att ett flertal civila myndigheter medverkar.

— Riksdagen har bestämt att vi ska öka vår stridsförmåga. Aurora 17 är ett sätt för oss att bli bättre tränade i väpnad strid. Vi kommer även att patrullera i stadsmiljö och marknadsföra vår verksamhet för civilbefolkningen. Nu får vi möjlighet att interagera och samöva med andra förband och jag ser det som bra sätt att visa vad vi kan, säger kapten Strängnäsbon Niclas Lindqvist.

Han är chef för det ena insatskompaniet som Hemvärnets Södermanlandsbataljon ställer upp med. Bataljon har en framskjuten roll när striderna kommer till Sörmland.

— För vår del rycker befälet in först nästa torsdag och manskapet sent lördag kväll. Sen blir det full verkstad från söndag till onsdag. Hemvärnsbataljonen finns på flera platser i Sörmland. Vi är raska och effektiva. Hamnar, flygfält och annan viktig infrastruktur är objekt som vi snabbt kan vara på plats för att skydda och bevaka, säger Mikael Smedin.

För att bekämpa fiende, som förväntas röra sig norrut genom länet från Nyköping, kommer förflyttningar av stora trupptransporter ske från Uppland via Södertälje, Strängnäs och Kvicksund. Hemvärnet i Sörmland har bland annat till uppgift att bevaka och skydda viktiga objekt och områden.

— Vår uppgift blir att skydda Gnesta och Björnlunda, som utgör strategiska knutpunkter och genomfartsleder. Det är också i dessa trakter som slutstriden under Aurora 17 beräknas att ske. Under året har vi övat rekognosering, målangivelse och indirekt eld. Det kommer vi ha nytta av i samarbetet med amfibiebataljonens styrka på 900 man. Vi ska peka ut mål och de genomför insatsen, säger Niclas Lindqvist.

Ni kommer att både synas och höras kraftigt under några dagar. Hur är inställningen hos civila och markägare i trakterna där ni kommer att vara?

— Vi har i huvudsak fått ett positivt bemötande. Det finns en stark lokal anknytning genom hemvärnspersonal från hela länet och vi känner av en stor förståelse och nyfikenhet från allmänheten på övningen, säger Niclas Lindqvist.

Han berättar att även förband från USA, Frankrike, Finland, Norge, Estland, Lettland och Litauen kommer att delta i Aurora 17. Enligt Försvarsmaktens strategi ska en stark och trovärdig militär förmåga höja tröskeln mot angrepp, hot och påtryckningar från främmande makt. Ett angrepp på Sverige ska medföra orimliga kostnader för en angripare och därmed ha en stabiliserande effekt på säkerhetsläget.

Vad säger ni om de kritiker och fredsorganisationer som vill stoppa övningen och menar att Aurora 17 riskerar att piska upp stämningen i vårt närområde?

— Omvärlden har förändrats på senare år, vilket gör att vi behöver öva på det nationella försvaret. Det är viktigt att komma ihåg varför vi finns till. Vi är till för att försvara vårt land och behöver öva för att förbereda oss, vilket de borde ha större förståelse för, kan jag tycka. Vi värnar bland annat allas rätt att demonstrera och uttrycka sin åsikt, säger Mikael Smedin.

Genom Aurora 17 får Södermanlandsbataljonens 500 soldater möjlighet att interagera och samöva med andra förband.

— Den här tiden ingår i hemvärnssoldaternas tjänstgöringsavtal, där en insatssoldat har att göra åtta dygn på ett år. Men utöver detta gör hemvärnsstyrkan i Södermanland många fler dygn frivilligt, något som ger både god sammanhållning och kamratskap. Jag känner mig väldigt stolt över manskapet. Det är stimulerande att leda få leda alla kvinnor och män som tar ledigt från sina jobb och går in för en sådan här övning med ett så starkt engagemang, säger Niclas Lindqvist.

Manifestation mot Aurora

Det har varit flera manifestationer mot Aurora 17 i Sverige den senaste tiden. Nu planeras för ytterligare en i Eskilstuna. Lördagen den 23 september mellan kl 11 och 13 arrangerar Efolkets vänner en manifestation på Fristadstorget mot krigshetsen och mot att Nato-trupper befinner sig i landet, enligt Peter Vidén, Efolkets vänner.

Läs mer om dessa ämnen

Strängnäsmilitär
annons

Mest delat denna vecka