God ekonomi – men revisorerna kritiserar samtidigt landstinget på flera punkter

Sörmland

Å ena sidan: 200 miljoner kronor plus. Å andra sidan: mål som inte nås, ansträngd vårdplatssituation och ökad sjukfrånvaro. Under tisdagens landstingsfullmäktige uttalar sig revisorerna om Landstinget Sörmland.

Landstingsfullmäktige pågår hela tisdagen. Gustaf Wachtmeister (M) riktade som revisorernas ordförande en del kritik.

Den kritik han riktade var medborgarperspektivet, att landstinget inte når målet när det bland annat gäller självskattad hälsa och hur nöjda sörmlänningarna är med sjukvården.

– Det är inte tillfredsställande, sa Wachtmeister.

Däremot är ekonomin god, landstinget redovisade ett plusresultat på närmare 200 miljoner kronor. Det ekonomiska resultatet beror på ökade statsbidrag och att avsatta medel inte använts fullt ut.

Här är en del annat som revisorerna slår ned på:

Åtgärder måste till för att Sörmland ska bli Sveriges friskaste län 2025, som är målet.

Ökad sjukfrånvaro – siffrorna ligger allt längre från målet.

Vårdplatssituationen är fortsatt ansträngd och tillgängligheten har försämrats jämfört med 2015.

Debatten fortsätter under tisdagen.

Läs också

( 5 st )

Läs mer om dessa ämnen

LandstingetLandstinget SörmlandPolitik
Relaterat