• Från vänster; Niklas Johannson, Johan Sollander, Emma och Tobias Andersson visar upp ett av hemvärnets fordon. Foto:
  • Idag patrullerar svenska soldater genom Sveriges större städer för att hylla nationaldagen. Foto:
  • Det är många som vill fotografera soldaterna. Foto:
  • – Vi visar upp hemvärnet och övar våra larmkedjor i dag, säger Johan Sollander längst ut till höger. Foto:
  • Foto:
1/

Hemvärnet patrullerade i Eskilstuna och Strängnäs

Eskilstuna/Strängnäs

Som en del i en rikstäckande övning inom Försvarsmakten patrullerade Hemvärnet i bland annat centrala Eskilstuna och Strängnäs under nationaldagen.

– Vi har mötts av glada miner och människor som har ställt nyfikna frågor om vad vi gjorde och varför, säger Ulf Malmkvist som är kompanichef för Östra Rekarne kompani.

Det är första gången sedan 1975 som en liknande övning genomförs och samtliga 40 hemvärnsbataljoner, från Kiruna i norr till Revingehed i söder, ingår i övningen.

– Syftet är att vi ska visa att vi finns, förklarade Thomas Axelsson, bataljonchef för 27 hemvärnsbataljonen inför evenemanget.

I Sörmland inställde sig flera hundra hemvärnspersonal, alltifrån sjukvårdare till signalister och vanliga soldater, till sin bataljon under övningen. Larmet gick till mobiliseringsövningen gick klockan 16 på tisdagseftermiddagen. Natten tillbringades sedan i fält.

I Eskilstuna deltog ett drygt 80-tal personer.

– Vi har 162 i hemvärnet, så det är ungefär 50 procent. Det känns bra, säger Ulf Malmkvist, kompanichef på Öster Rekarne kompani.

Mellan klockan 09 och 12 på onsdagen patrullerade deltagarna på fyra olika platser i länet, Eskilstuna, Strängnäs, Katrineholm och Nyköping. De var utspridda i grupper, och varje patrull bestod av cirka åtta personer. Deltagarna hade med sig hela utrustningen med bössan på ryggen och hjälmen i stridsselen.

I Eskilstuna utgick man vid niotiden från Försvarsgården mittemot Lidl i Röksta och rörde sig sedan i centrala Eskilstuna. Även ett 30-tal fordon, bland annat motorcyklar, patrullerade.

I Strängnäs utgick hemvärnssoldaterna från Svältenlägret vid gamla regementet och rörde sig sedan in mot staden.

– Vi har bland annat delat ut svenska flaggor, vilket var mycket populärt både bland stora och små, säger Ulf Malmkvist.

Vid lunchtid blåstes övningen av.

– Mina slutord är att det har varit mycket positivt och att vi har blivit väldigt väl bemötta, så jag hoppas att vi är välkomna tillbaka, summerar Ulf Malmkvist.

Läs mer om dessa ämnen

FörsvaretEskilstunamilitär