Landstingsfullmäktiges sal intill Vita huset, centrala administrationen, ska byggas om när landstinget blir region Sörmland. Salen kommer delvis rymma en loungedel och plats för fika och lunch. Foto:

Landstinget byter skepnad för 37 miljoner kronor

SÖRMLAND

Landstingets tidigare fullmäktigesal byggs om till lounge och fikarum. Kostnad 30 miljoner kronor, vilket även inkluderar ny ventilation för centrala administrationen. Dessutom ska ny logotype till när landstinget blir region Sörmland. Totalkostnad för namnbytet: nästan sju miljoner.

Den 1 januari ska landstinget bli region Sörmland. Det har landstingspolitikerna beslutat. Arbetet med att byta skepnad pågår. Landstinget, regionförbundet och kollektivtrafikmyndigheten slås samman.

Byte av landsting till region görs för att effektivisera verksamheterna.

Landstingsfullmäktige har hållit sitt sista sammanträde i möteslokalen. Den 23 oktober sker första fullmäktige i lokaler i nya länsmuseet, vilket ger åhörare en möjlighet att få en skymt av museet.

Landstingsfullmäktige får därmed namnet regionfullmäktige och kommer att ha åtta fler politiska ledamöter än dagens 71.

Regionförbundet huserar i dag i lokaler intill Nyköpingsån (hyreskontraktet upphör 31 december). Personalen uppgår till cirka 20 personer och flyttar in vid Vita huset, centrala administrationen.

Landstinget fastighetsenhet konstaterar att personalen kommer rymmas i befintliga lokaler, men att det behövs "fler och flexiblare mötesrum". Ett led i anpassningen är att bygga om fullmäktigesalen till en loungedel, mötesplats och möjlighet att fika eller inta sin lunch. Salen kommer att delvis ha två våningar.

I kostnaden, 30 miljoner, ingår även byte av ventilation för centrala administrationen och ny LED-belysning.

Samtidigt som detta genomförs ska landstingets logotyp bytas på webbplatser, skyltar, kuvert, brevpapper, fakturor och flaggor. "Där det är möjligt löses omskyltning med klisterlappar" uppger landstinget.

Omskyltningen beräknas kosta 6,795 miljoner kronor och där har arbetet redan påbörjats.

Ombyggnad av förra fullmäktigesalen ska göras snarast efter att politikerna sagt ja.

Läs mer om dessa ämnen

Landstinget Sörmland