Helena Söderquist, chef för landstingets verksamhets- och ledningsstöd, säger att åtgärder vidtagits för att förhindra att fler drabbas av legionella på Nyköpings lasarett. Foto:

Legionella på Nyköpings lasarett

Sörmland

En patient har insjuknat i legionella. Patienten har smittats på lasarettet. Lasarettet har vidtagit åtgärder. – Det finns ingen anledning till oro, säger Helena Hervius Askling, landstingets smittskyddsläkare.

Patienten som insjuknade i legionella har varit inskriven på på sjukhuset en längre tid och på olika avdelningar varför det är svårt att avgöra var patienten smittats.

Patienten smittades redan förra veckan och information till personal gick ut omedelbart. Information om att vara extra uppmärksamma, följa de hygienregler och den handlingsplan som finns.

Under onsdagen skickade landstinget ut ett pressmeddelande om det aktuella legionellafallet.

Att bli smittad på sjukhus är något som inte ska hända, menar Helena Hervius Askling.

Åtgärder som vidtagits är att vattentemperaturen höjts till 70 grader och hetvattenspolning har påbörjats för att få ned halten av legionella.

– Det handlar om varje tappställe på hela sjukhuset vilket innebär över tusen platser. Arbetet pågår under resten av veckan och förmodligen ända till fredag nästa vecka, säger Helena Söderquist, chef för verksamhets- och ledningsservice.

Legionellabakterien finns naturligt i vatten och är normalt inte farlig. Men den växer till sig i stillaståënde ljummet och kan sedan följa med i den vattendimma som bildas när man till exempel duschar. Det anses inte vara farligt att dricka vattnet. Varje år upptäcks närmare 100 fall av legionella i Sverige. I genomsnitt tre per år i Sörmland.

För snart fyra år sedan drabbades en patient av legionella på lasarettet. Patienten insjuknade i lunginflammation och fick antibiotika. Även då hetvattenspolades vattenledningar och duschmunstycken byttes ut.

Även den patient som drabbats nu har fått antibiotika.

Bakterie som finns naturligt

Legionellabakterier finns naturligt i vatten och jord.

Nyköpings lasarett har tidigare drabbats av legionellafall och åtgärder har vidtagits för att minimera risken att någon drabbas av legionella, som vanligtvis sprids via vatten. En vanlig smittväg är vattenaerosol (ångliknande vatten) från duschar, kranar, klimatanläggningar och kyltorn. Vad det gäller duschar är dessa på Nyköpings lasarett försedda med munstycken som gör att aerosol inte bildas.

Själva sjukdomen legionella kan drabba personer på olika sätt. Den mildare varianten läker ut av sig själv medan den farligare ger lunginflammation. Denna drabbar främst äldre och personer som sedan tidigare har andra sjukdomar och ett nedsatt immunsystem.

Läs mer om dessa ämnen

Nyköpings lasarettSjukdomar