Sandra Landin i Oxelösund hoppar av fullmäktigearbetet för att få tid till företaget och familjen. Livspusslet är en anledning som många kvinnor uppger som hinder att engagera sig politiskt. Foto:

Männen dominerar fortfarande i politiken i Sörmland

SÖRMLAND

Sedan stödstrumpevalet 1994 har det hänt mycket i politiken. Men det är fortfarande svårare för kvinnor att engagera sig politiskt. I Sörmland dominerar männen i sex av nio kommuner.

– I Oxelösund kan jag nog känna av att det är färre kvinnor i vissa styrelser och nämnder. Det är synd för man tänker faktiskt olika, säger Sandra Landin, politiker i Oxelösund.

Oxelösund är den kommun där andelen kvinnor i kommunfullmäktige är minst, 42 procent. Trots att de politiska partierna jobbar för att få in fler kvinnor i politiken är det bara tre sörmländska kommuner som har jämn fördelning av män och kvinnor i fullmäktige. I övriga kommuner dominerar männen fortfarande. Och den manliga dominansen är ännu större när det gäller toppnamnen på partiernas listor till kommunvalet.

  • Margareta Furusund (L), Strängnäs: – Oerhört viktigt att fullmäktige speglar befolkningen. Personligen har jag aldrig blivit dåligt bemött eller på annat sätt ifrågasatt i politiken för att jag är kvinna. Men jag vet att många har blivit utsatta på olika sätt. I det läget är det viktigt att vi ställer upp för varandra. Förebild: Barbro Westerholm (L), fortfarande aktiv vid 85 års ålder. Foto:
  • Elin Blomberg (SD), Eskilstuna: – Det är viktigt att kommunfullmäktige representerar folket i så stor utsträckning som möjligt, men det får inte vara på bekostnad av kompetens. Hinder är nog individuella, jag ser inte att det skulle vara ett problem knutet till kön. Foto:
  • Kim Silow Kallenberg (FI), Gnesta: – Olika kön medför olika erfarenheter och livsvillkor och därmed olika perspektiv. Men kön är inte den enda relevanta faktorn, även etnicitet, hudfärg, klass, sexualitet och om du bor i stan eller på landsbygden påverkar. Det finns normer som kan utgöra informella hinder för kvinnor. Det kan också finnas praktiska hinder, som ett huvudansvar frö hem och barn, eller att vårda anhöriga som är gamla och sjuka. Förebild: Gudrun Schyman. Foto:
1/

Men mycket har hänt i politiken sedan 1970-talet och skillnaderna har minskat kraftigt. Inte minst sedan 1994 då det feministiska nätverket Stödstrumporna hotade med att bilda ett feministiskt parti för att få ökad kvinnorepresentation. Sedan dess har de flesta partier arbetat aktivt för att få in kvinnliga politiker. Ändå vittnar många om att det är svårt.

Kvinnliga politiker runt om i länet nämner huvudansvar för hem och barn eller utsatthet på sociala medier som informella hinder för kvinnor att ställa upp politiskt.

– Det politiska klimatet kan vara hårt och man kan bli utsatt om man läser kommentarer på Facebook. Jag vet inte om man råkar ut värre som kvinna, men kanske berörs man mer och väljer att inte ta risken. Som kvinna kanske man är lite rädd för vad folk ska tänka om en, för det är ett hårt klimat, säger Sandra Landin i Oxelösund.

I rikspolitiken vittnar många kvinnor om ett tuffare klimat på sociala medier och även om sexuella trakasserier i större utsträckning än manliga politiker, berättar Lena Wängnerud, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Andra hinder är just svårigheten att få ihop politiken med vardagen.

– Det finns en norm om att goda politiker alltid ställer upp långsiktigt.

  • Helen Stockow (S), Flen: – Det är viktigt att få fram fler kvinnor till politiken. Jag tror att det är svårare för kvinnor att komma in i politiken för att de vill få ihop allt, jobbet, barn, hem och eventuell karriär. Förebild: Min mormor och Anna Lindh. Foto:
  • Ing-Marie Frössevi (C), Vingåker: – En mångfald av perspektiv ska ligga till grund för politiska beslut som påverkar den enskilda människan. Hinder som kan finnas är formerna för politikens utförande och tidsutrymme. Förebilder: Fogelstadkvinnorna, med bland andra Elin Wägner. Foto:
  • Marian Loley (KD), Katrineholm: – En jämn fördelning är önskvärd, men ännu viktigare är att hen har ett stort intresse för politik. Jag själv upplevde att det var svårt att hinna med, med tre barn som jag hade, är det rätt svårt att hinna läsa in och hinna fundera i den utsträckning som behövs. Foto:
1/

Och det är något som politiken kan bli bättre på för att kvinnor ska kunna engagera sig i samma utsträckning som män, enligt Lena Wängnerud.

– Arbetsbelastning och mötesformer är något som partierna kan jobba med. Många blir chockade över hur mycket handlingar det är att läsa. Under en mandatperiod är det ganska många som slutar.

För Sandra Landin i Oxelösund har just arbetsbelastningen blivit för mycket. Som egenföretagare förlorar hon inkomst på att engagera sig politiskt och dessutom är hon förälder och har barn i skolan. Kanske är det symtomatiskt att uppdraget i stället går till en man, men enligt Sandra Landin handlar det mer om var man är i livet än kön. Som pensionär har man mer tid till politiken än när man arbetar och har barn som bor hemma.

– Jag har funderat länge på att plocka bort något. Nu blev jag ensam kvar i mitt parti i fullmäktige och det kräver ännu mer arbete. Nu kan jag satsa mer på mitt företag, mitt andra jobb och att vara med familjen.

  • Sandra Landin (MP), Oxelösund: – Det är viktigt med en bra fördelning, så gott det går. Ibland är det svårt att hitta folk. Det politiska klimatet är hårt. Det kan också vara så att kvinnor väljer bort karriär eller politik lättare än män. Förebild: Anna Lindh Foto:
  • Linn Jonsson (V), Nyköping: – För mig var det livspusslet med yrke, familj och fritid som kändes som det största hindret. Mitt politiska engagemang har varit möjligt genom stöd och förståelse från min familj och mitt parti. Förebild: Ida Gabrielsson, riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Foto:
  • Emma Koch (M), Trosa: – Det är viktigt med en bra fördelning mellan kvinnor och män, men också med en bra åldersfördelning. Jag upplever inte något stort hinder i dag. Livspusslet kanske? Några ledamöter har med sig små barn och det har aldrig varit ett problem. Förebilder: Min mamma Helena Koch, farmor Inger Koch och Margaret Thatcher. Foto:
1/

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

EskilstunaFlenGnestaKatrineholmNyköpingOxelösundSträngnäsSörmlandTrosaJämställdhetKommunalpolitik
Relaterat