Foto:

Möjligt vargrevir etablerat i Bie

Sörmland

Länsstyrelsen har säkrat spår av vargspillning i Bie, utanför Katrineholm. Möjligen kan vargar ha etablerat sig i området.

Under senare tid har en rad vargobservationer rapporterats i Katrineholmstrakten.

Nu står det klart att det finns eller åtminstone har funnits varg i Bie. Detta efter att länsstyrelsen har säkrat vargspillning där.

Mot bakgrund av mängden vargobservationer i Sörmland, tror Anders Nilsson, jaktvårdskonsulent på Jägareföbundet i Sörmland, att vargarna sannolikt kan ha etablerat sig i området. Det säger han till tidningen Svensk jakt.

— Den bekräftade analysen från Bie gällde bara en varg. Jag har dock fått väldigt många samtal om observationer på vargar i området. Baserat på observationerna gör jag bedömningen att det sannolikt kan bli vargföryngring i länet i vår, säger Anders Nilsson till Svensk jakt.

Lovisa Häggström vid länsstyrelsens landsbygdsenhet bekräftar att det finns säkrade vargobservationer i Sörmland och i Katrineholms kommun, bland annat observationen i Bietrakten som Svensk jakt tar upp. Däremot är det inte bekräftat att ett vargpar har etablerat ett revir i området.

Länsstyrelsen har stränga kriterier för när en vargobservation kan räknas som säkrad. Den snöfattiga vintern har också gjort det svårt att spåra. Anders Nilsson vid Jägarförbundet säger att han har en friare roll och kan uttala sig utifrån vad han bedömer som rimligt.

Att rapporterna om vargobservationer strömmat in kontinuerligt under vintern och att det finns uppgifter om ett vargpar gör att Anders Nilsson tror att vargarna kan ha bildat revir i Katrineholmstrakten.

— Jag skulle inte bli förvånad om vi får se en föryngring av varg här, säger han.

Förutom i Katrineholmsområdet har det rapporterats om troliga vargobservationer också i Gnestatrakten. Här har det tidigare funnits ett revir, dock på andra sidan länsgränsen, i Stockholms län. Nu ska det ha setts varg längre söderut, i Sörmland, enligt Anders Nilsson.

Läs också

( 4 st )

Läs mer om dessa ämnen

KatrineholmVarg
Relaterat

Mest delat denna vecka