Sörmlands sparbanks tidigare styrelse beviljades inte ansvarsfrihet, vilket är unikt. Men trots detta är en av den tidigare styrelsen fortfarande kvar i bankledningen. Samtidigt kan vi berätta vad bankens uppgörelse med tidigare vd Joacim Lindgren landade i. Foto:

Sitter kvar i bankledningen trots bankskandalen

SÖRMLAND

Sörmlands sparbanks tidigare styrelse beviljades inte ansvarsfrihet. En av styrelsemedlemmarna var Benita Vikström. Men hon är kvar som ordförande i en av bankens understyrelser. Samtidigt kan vi avslöja att förlikningen mellan tidigare vd Joacim Lindgren och banken resulterade i att Lindgren betalat tillbaka pengar.

I april beslutade bankens styrande, på revisorernas inrådan, att den tidigare styrelsen inte skulle beviljas ansvarsfrihet med anledning av bristande kontroll och styrning. Beslutet att neka ansvarsfrihet för en hel styrelse är unikt i bank-Sverige.

Några månader innan bankstämman lät de sista (Dot Gade Kulovuori, Staffan Jonsson och Jan Lewenhaupt) ur den gamla styrelsen meddela att de lämnar sina platser med omedelbar verkan. De meddelade samtidigt att de lämnar sina platser i bankens understyrelser.

Men från den tidigare styrelsen, som inte beviljades ansvarsfrihet, finns en kvar i en av understyrelserna. Benita Vikström är ordförande i bankens styrelse i Oxelösund.

– Hon är vald av styrelsen och jag har inga synpunkter på det. Övriga har lämnat på egen begäran, säger Birgitta Johansson Hedberg, huvudstyrelsens ordförande.

Att Benita Vikström inte beviljats ansvarsfrihet men ändå är kvar i bankledningen kommenterar Birgitta Johansson Hedberg så här:

– De som är utsedda har styrelsens förtroende.

Björn Andersson, Vingåker, är en av bankens huvudmän, och tycker Benita Vikström "är väldigt kompetent".

– Hon är en tillgång, säger han.

Trots att hon inte har beviljats ansvarsfrihet?

– Nu ställer du en besvärlig fråga, men ja, det tycker jag, svarar Björn Andersson.

Benita Vikström säger att hon tog upp frågan med Birgitta Johansson Hedberg och kom fram till att hon sitter kvar.

Ewa Callhammar, en av bankens huvudmän, tycker det inte är bra att Benita Vikström är kvar.

– Vi fick information om att alla tidigare styrelsemedlemmar lämnat, säger Ewa Callhammar.

Slutligen, den uppgörelse som banken och Joacim Lindgren ingått landade i att han inte fick något avgångsvederlag (drygt nio miljoner kronor i fallskärm) utan i stället betalat tillbaka pengar.

– Vi är överens om att de privata kostnader som orättmätigt belastat banken ska betalas tillbaka. Och det har han gjort, säger Birgitta Johansson Hedberg.

Hur mycket pengar han betalat tillbaka vill hon inte säga.

Brottsutredningen mot Joacim Lindgren pågår fortfarande. Den formella misstanken är trolöshet mot huvudman.

Vi har sökt Joacim Lindgren för en kommentar utan resultat.

Kan driva rättslig process

Sörmlands sparbank ägs av kunderna och lyder inte under aktiebolagslagen, vilket kan betyda att även kunder kan väcka talan om skadestånd. Men det är avhängigt huruvida kunderna direkt tagit skada. Däremot har bankens styrelse och huvudmän att vid nästa stämma, årsmöte, ta ställning till om man ska driva en rättslig process mot den tidigare styrelsen.

Bankskandalen i Sörmlands sparbank består av flera delar. En del är att tidigare vd Joacim Lindgren köpt viner, cigarrer och elektronikprylar för privat ändamål, men för bankens pengar.

Styrelsemedlemmar i Sörmlands sparbank får betalt, arvode, även medlemmar i lokala styrelserna. Ordförande i lokalstyrelserna har ett årligt arvode på 22 400 kronor, och alla styrelsemedlemmar har ett mötesarvode på 6750 kronor om mötet är längre än tre timmar och 15 minuter, kortare tid 2250. Lokalstyrelserna sammanträder fyra till åtta gånger per år.

Läs mer om dessa ämnen

Sörmlands SparbankNyköpingBankskandalen

Mest delat denna vecka