Sjukfrånvaron ökar också

SÖRMLAND
annons

Rekryteringsspecialister har plockats in. Men samtidigt som landstinget har bekymmer att rekrytera personal ökar sjukfrånvaron. Allra mest ökar sjukfrånvaro i landstingets bolag Landstingsservice.

Sjukfrånvaron bland personalen i landstinget ligger på en fortsatt hög nivå. 6,8 procent är sjukfrånvaron, landstingets mål är 6,0 procent. Det är kvinnornas sjukfrånvaro som ökat, medan männens minskat. Men det finns tecken på att sjukfrånvaron kan vara på väg nedåt.

I landstingsbolaget Landstingsservice (sköter bland annat städning, mat, transporter) har sjukfrånvaron ökat ytterligare jämfört med året innan. Nu är den 8,9 procent, målet är 5,0 procent. Ökningen ska nu analyseras varför den skjutit i väg.

Folktandvården har också ett mål om högst 5,0 procent sjukfrånvaro, men landar nu på 7,7 procent.

I bolaget D-data, som har till uppgift att försörja landstinget med IT-tjänster, var sjukfrånvaron 2,48 procent (juli månad).

För att minska kostnaden för hyrpersonal har landstinget rekryterat fyra rekryteringsspecialister. Deras fokus är att rekrytera läkare och sjuksköterskor. Dessutom har landstinget fattat beslut om att utöka antalet AT-tjänster, allmäntjänstgöring för läkare under utbildning, se över att rätt kompetens används på det mest effektiva sättet.

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

LandstingetSjukvård
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka