Det är just nu stor risk för gräsbränder i hela länet. Foto:

Räddningstjänstens uppmaning: "Elda inte"

Sörmland

Det råder just nu stor risk för gräsbränder i Sörmland. SMHI har gått ut med en varning och räddningstjänsten manar till försiktighet:

– Vi vill inte att man ska elda alls eftersom risken är så stor att något händer, säger Jonas Wangenborn, insatsledare och brandmästare vid Räddsam Mälardalen.

Strax efter klockan 10 på fredagen fick SOS larm om en markbrand vid en gård i Jäders Hässelby mellan Sundbyholm och Björsund utanför Eskilstuna.

– Det var en rejäl brand på en yta stor som en fotbollsplan, men de boende gjorde verkligen en hjälteinsats. De dämpade branden på ett föredömligt sätt, säger Hans Tollbom, inre befäl vid Räddsam Mälardalen.

Räddningstjänsten i Eskilstuna larmades till platsen för att släcka branden.

– Det gick riktigt smidigt. Det var aldrig någon fara att branden skulle sprida sig till någon byggnad, säger Hans Tollbom.

Larmet kom bara några timmer efter att SMHI gått ut och varnat. Det är just nu stor risk för gräsbränder i Sörmland.

– Det är torr luft och i kombination med att det torra fjolårsgräset kommer fram när snön försvinner så är det väldigt lätt att gräset antänds. Det krävs inte mycket, säger Jon Jörpeland, meteorolog på SMHI.

Och att det inte krävs mycket för att en gräsbrand ska ta fart det kan Jonas Wangenborn intyga. Han är insatsledare och brandmästare på Räddsam Mälardalen.

– Det räcker med att någon kastar en cigarettfimp. Men det händer också att gräset tagit eld när solen reflekteras i en bit krossat glas, säger han.

– Att en gräsbrand börjar kan ha många olika orsaker. Det är vanligt att man vill elda bort det gamla gräset och tappar kontrollen. Elden sprids snabbt i vinden och man hinner inte med.

Vid räddningstjänsten följer man nu SMHI:s prognoser och varningar.

– Vi följer naturligtvis prognoserna. Det är inte jättebra att elda fjolårsgräset, framförallt inte när det blåser, säger Jonas Wangenborn.

Kan du ge några råd till den som tänker elda?

– Nej, faktiskt inte. Vi vill inte att man ska elda alls eftersom risken är så stor att något händer.

Hur tänker ni när ni får larm om just en gräsbrand?

– För det första att den kan sprida sig fort. Vi försöker ta reda på exakt plats så kan vårt inre befäl se om det finns byggnader i närheten. Sedan ser vi alltid till att vi har med oss ett terrängfordon så att vi kommer ut på gräsytor och åkrar. Och så har vi med oss mycket vatten.

Så trots att det inte råder eldningsförbud så är räddningstjänsten tydlig:

– Det är upp till var och en men vår uppmaning är: Elda inte, säger Jonas Wangenborn.

LÄNK SMHI:s brandriskprognos

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har appen "Brandrisk ute" med information. Foto:

Så gör du om det börjar brinna

Checklista:

• Ring 112: Larma räddningstjänsten.

• Hejda elden i vindriktningen: Använd ruskor av gran eller en. Blöt dem gärna. Sopa sedan in brinnande material mot elden med ruskan. Tryck ruskan mot marken medan du sopar så att elden kvävs. Piska eller slå inte, gnistor kan göra att elden tar ny fart.

• Ta bort brännbart material: Kasta undan ris, kvistar och annat brännbart som ligger i eldens väg.

• Släck med vatten: Har du tillgång till vatten? Använd det till att släcka. Det är mest effektivt. Annars fungerar grus eller sand.

Källa: Krisinformation och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Gräsbränder

• Gräsbränder kan sprida sig mycket snabbt och vara svåra att släcka. Under våren ökar brandrisken i gammalt torrt fjolårsgräs.

• Risken för gräsbrand är särskilt stor på eftermiddagen när gräset har torkat. När det blåser kan elden spridas snabbt.

• Hastiga väderomslag kan göra att risken för gräsbrand snabbt kan ändras och lokala variationer i brandrisk kan vara stora.

Källa: Krisinformation

Läs mer om dessa ämnen

brand