• Många arbetslösa ingår i det som arbetsförmedlingen kallar för utsatta grupper. Det rör sig om äldre, lågutbildade, funktionshindrade och utomeuropeiskt födda.
  • En orsak till den höga arbetslösheten är att ungdomar i Sörmland inte är lika benägna att studera på högskolenivå som i andra delar av landet.
  • Håkan Lindell är analytiker vid arbetsförmedlingen.— Många industrier har ju försvunnit, säger han.
1/

Sörmland har högst arbetslöshet i landet

Sörmland

Sörmland har gått om Gävleborg som det län som har högst arbetslöshet i landet. I juli uppgick arbetslösheten i Sörmland till 10,2 procent jämfört med 10,1 procent i Gävleborg som har toppat statistiken i tio år.

Trots att arbetslösheten i Sörmland sjönk med 0,2 procentenheter till 10,2 procent så innebär nivån att länet nu har landets högsta arbetslöshet. I Gävleborg - som haft högst arbetslöshet i tio år - sjönk arbetslösheten i juli med 0,6 procentenheter till 10,1 procent.

I riket uppgick arbetslösheten i juli till 7,3 procent vilket är oförändrat jämfört med samma månad i fjol.

Arbetsförmedlingen menar att utvecklingen på arbetsmarknaden i Sörmland ändå har varit positiv under det senaste året. Trots ett ökat utbud av arbetskraft har arbetslösheten uppvisat små variationer.

— Sysselsättningen ökar så det rullar ju på trots allt. Men visst, det är inte kul att vara det län som har högst arbetslöshet, säger Håkan Lindell, analytiker vid arbetsförmedlingen.

Enligt Håkan Lindell beror den höga arbetslösheten delvis på att Sörmland är ett gammalt industrilän som haft svårt att ställa om till ett näringsliv mer präglat av tjänste- och serviceföretag.

— Många industrier har ju försvunnit, säger han.

Dessutom har återhämtningen efter finanskrisen 2008 gått lite trögare i Sörmland än i andra delar av landet.

En annan orsak är att ungdomar i Sörmland inte är lika benägna att studera på högskolenivå som i andra delar av landet. Detta trots att det finns en högskola i Eskilstuna. Av de som går vidare till högre studier på annan ort är det jämförelsevis få som flyttar tillbaka till Sörmland efter avslutade studier.

Ytterligare en orsak är att många arbetslösa ingår i det som arbetsförmedlingen kallar för utsatta grupper som har extra svårt att få jobb. De utsatta grupperna består av arbetslösa 55-64 år, personer med högst förgymnasial utbildning, personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga samt personer födda utanför Europa.

Håkan Lindell berättar att andelen arbetslösa som ingår i någon utsatt grupp i Sörmland har ökat från drygt 60 procent år 2009 till 80 procent i dag.

Antalet personer som är inskrivna i arbetsförmedlingens etableringsuppdrag ökar. Syftet med etableringsuppdraget är att skapa förutsättningar för personer som är nya i Sverige att snabbt komma i arbete eller utbildning. I slutet på juli ingick 3 170 personer i Sörmland i etableringsuppdraget. För ett år sedan var antalet 2 830 personer. Utvecklingen väntas fortsätta under större delen av 2017.

— Många utrikesfödda saknar en utbildning som är gångbar på svensk arbetsmarknad och samtidigt är det för få som väljer gå vidare till studier under sin tid i etableringsuppdraget. Det är därför viktigt att vi kan motivera fler att satsa på en utbildning som leder till jobb, säger Håkan Lindell.

Han konstaterar att arbetslösheten varierar kraftigt mellan länets kommuner. Trosa har lägst arbetslöshet med 4,1 procent

— Det är väldigt, väldigt lågt, säger Håkan Lindell.

Flen har Sörmlands högsta arbetslöshet på 14,4 procent. Arbetslösheten i Flen är oförändrad jämfört med för ett år sedan. I Eskilstuna har arbetslösheten sjunkit med 0,4 procentenheter till 13,1 procent. I Strängnäs har den fallit med en halv procentenhet till 6,2 procent.

Arbetslösheten i Sverige

Sörmland: 10,2 procent (-0,2)

Gävleborg: 10,1 procent (-0,6)

Skåne: 9,9 procent (0,2)

Blekinge: 9,3 procent (-0,4)

Västmanland: 9,1 procent (0,0)

Östergötland: 8,6 procent (0,1)

Västernorrland: 8,3 procent (0,1)

Kronoberg: 8,3 procent (0,3)

Örebro län: 7,8 procent (0,0)

Kalmar län: 7,6 procent (0,7)

Värmland: 7,5 procent (-0,3)

Riket: 7,3 procent (0,0)

Dalarna: 6,8 procent (0,2)

Jämtland: 6,7 procent (-0,1)

Västra Götaland: 6,4 procent (-0,2)

Jönköpings län: 6,2 procent (0,0)

Stockholms län: 6,1 procent (0,0)

Norrbotten: 6,1 procent (-0,1)

Uppsala län: 5,9 procent (0,4)

Hallands län: 5,9 procent (-0,1)

Västerbotten: 5,8 procent (-0,1)

Gotland: 5,0 procent (0,0)

Arbetslösheten i Sörmland

Flen: 14,4 procent (0,0)

Eskilstuna: 13,1 procent (-0,4)

Oxelösund: 11,9 procent (0,7)

Katrineholm: 10,7 procent (-0,3)

Vingåker: 10,4 procent (0,1)

Nyköping: 7,8 procent (0,3)

Strängnäs: 6,2 procent (-0,5)

Gnesta: 4,7 procent (-0,8)

Trosa: 4,1 procent (0,5)

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Eskilstunanäringsliv
Relaterat