Tusentals nya lärare behövs – störst behov i Sörmland

Sörmland

Sörmlands skolor måste anställa 5700 lärare närmsta åren, enligt Skolverket. Det är flest i Sverige sett till storleken på länets lärarkår.

– Vikten av att elever får möta behöriga och engagerade lärare kan inte överskattas, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

Lärarbehovet i Sverige ökar, visar en ny rapport från Skolverket. En av anledningarna är den ökande befolkningsmängden i Sverige. Fram till 2031 behövs 187 000 heltidstjänster rekryteras i Sverige. Allra störst är behovet kommande fem åren, då skolan behöver rekrytera 77 000 lärare och förskollärare.

– Att fler väljer läraryrket är en ödesfråga, inte bara för skolan utan för hela samhället, säger Peter Fredriksson, Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson, i ett pressmeddelande.

Rekryteringsbehovet av nya lärare är allra störst i Sörmland, om man räknar utifrån det antal lärare som finns i länen i Sverige. 5 700 heltidstjänster måste tillsättas fram till 2031 i länet.

– Jag hoppas att fler ser att läraryrket är fantastiskt. Lärarna har dessutom haft en positiv löneutveckling de senaste åren. Samtidigt räcker det inte för att få fler att välja yrket. Lärarna behöver också få en rimlig arbetsbörda och goda förutsättningar att utföra sitt arbete. Från statens sida måste vi fortsätta satsa på kompetensutveckling och ta till vara nyanländas lärarkompetens, säger Peter Fredriksson.

  • Prognos över personalbehov per län, procentuell utveckling 2016–2031. Foto:
  • Personalbehov 2016 samt beräknat personalbehov 2021, 2026 och 2031 per län, omräknat till heltidstjänster. Foto:
1/

Läs också

( 5 st )

Läs mer om dessa ämnen

SörmlandBarnSkolabarn och familj
Relaterat