Bild på varghybrid från Länsstyrelsens lodjurskamera. Foto:

Varghybriderna kvar i skogarna

Katrineholm

Den senaste tiden har många vargobservationer rapporterats i sociala medier och det talas om att Bievargarna flyttat norrut. Men om det stämmer är oklart.

I slutet av oktober fattade Länsstyrelsen i Sörmland beslut om att vargvalparna som observerats i kameror och via spillning i Bietrakten, ska skjutas. Detta eftersom valparna är hybrider mellan varg och hund.

Men sedan dess har många observerat varg på flera ställen och det talas om så många som åtta vargar och hybrider. Men länsstyrelsen har inte kvalitetssäkrat några observationer den senaste tiden, skriver Johan Varenius, chef på länsstyrelsens landsbygdsenhet, till tidningen i ett mejl.

— Vi kan inte bekräfta eller dementera antalet djur. Vi vet att tre vuxna vargar rör sig i området och vi har säkrat genom DNA att det finns tre olika hybrider, men sannolikt kan det finnas flera, säger Johan Varenius.

Att vargarna kan ha siktats på olika håll är inte konstigt, enligt Varenius.

— Vargar och hybrider rör sig över stora områden och ju äldre årsungarna blir desto större områden rör de sig runt. Det är fullt normalt. Ett normalstort vargrevir i Sverige är ca 100 000 hektar, i Södermanland är det sannolikt mindre med tanke på tillgången på bytesdjur, men att djuren här rör sig över ca 40 000 hektar är högst sannolikt och därmed kommer de att observeras på olika platser inom det området.

Den beslutade skyddsjakten har ännu inte gett några resultat.

— Skyddsjakten pågår och inga djur är ännu fällda. Skyddsjakten riktas mot hybriderna i första hand. Skyddsjakten är inte enkel, då djuren dels rör sig över stora områden och inte exponerar sig särskilt mycket. Skyddsjakten kommer att pågå i första skedet fram till den 28 februari, säger Johan Varenius.

Läs också

( 10 st )

Läs mer om dessa ämnen

Länsstyrelsen i SörmlandKatrineholmRovdjurVarg

Mest delat denna vecka

Relaterat