Strax innan jul meddelade Smederna att föreningen gjort en omorganisation. Bland annat anställdes lagledaren Jerker Eriksson som sportchef och klubbchefsrollen, som Håkan Ringkvist haft, togs bort. Ett tag innan hade även Mattias Stjernström hoppat av som ordförande på grund av ökade politiska åtaganden.

Ytterligare tre styrelseledamöter har lämnat. Under det här året har både Guy Pryba och Tony Wallin tackat för sig. I december tog Yasmine Benulic beslutet att inte vara med längre.

– Jag är en föreningsvan person och van att säga vad jag tycker. Det tar tid innan jag når den här gränsen, säger Benulic om sitt avhopp och fortsätter:

– Som styrelsemedlem hade man inte tillräcklig insyn i ekonomin för att kunna ta fullt ansvar. Det har varit sandlåda och pajkastning. Styrelsemötena har bara gått ut på att leta fel och brister. Det handlar mycket om att jaga Håkan Ringkvist. De tycker att han gjort saker på eget initiativ utan att stämma av med styrelsen. Håkan är en entreprenörssjäl med många idéer och ibland går det för fort. Jag tror droppen blev att alla allsvenska hemmamatcher med allianslaget ska köras i Eskilstuna, det hade Håkan tillsammans med övriga klubbar i Alliansen bestämt utan att det förankrats i styrelsen.

Håkan Thuresson, som blev kassör vid förra årsmötet och även är vd för Smedernas bolag, hoppade tidigare av styrelsen när han blev anställd som kanslichef.

För några dagar sedan skrev vi om valberedningens förslag till ny styrelse. Där fanns bland andra Ringkvist med som ledamot. Samtidigt berättade en anonym källa att det planeras en motion för att stoppa Håkan och att det pågår ett maktspel inom Smederna. Något som Benulic bekräftar.

– Det är en personlig vendetta och det finns ingen vilja att lösa problemet. På det sista styrelsemötet jag var med på föreslog jag att Håkan Ringkvist skulle kallas till ett möte ihop med Håkan Thuresson, Jerker Eriksson, Alexander Edberg, Johannes Wahlberg, Jimmy Jansson och hela styrelsen. Tanken var att rensa luften och dra ett streck över det som varit. Vi tog ett beslut på att kalla till det mötet men nu när jag inte är kvar har de bestämt att ställa in det, säger Yasmine och fortsätter:

– Jag tycker bara det här är så sorgligt och inget som klubben tjänar på. Och det är allvarligt om styrelsen nu röstat igenom saker utan att vara beslutsmässig. Det är emot alla stadgar. Jag brukar inte gå ut och prata om sådan här saker men nu är gränsen nådd. Det är ingen slump att de andra hoppade av efter mig.

Tony Wallin har valt att inte kommentera sitt avhopp. Vi har även sökt Guy Pryba.