Nina Lindström valdes om till ny ordförande i Södermanlands Fotbollsförbund.

Safar in i styrelsen – Lindström kvar som ordförande

Fotboll

Under onsdagskvällen genomförde Södermanlands Fotbollsförbund sitt årsmöte under lugna former och på ordförandeposten blev det omval.

Årsmötet hölls på Best Western Plaza Hotel och leddes av Marie Svensson som är kommunalråd och ordförande i Kultur- och fritidsnämnden i Eskilstuna.

På mötet fanns 26 lokala föreningar representerade och ordförande Nina Lindström inledde med att berätta om verksamheten det gångna året.

Som ordförande i styrelsen blev Nina Lindström enhälligt omvald och så blev det även på ledamöterna Elin Duán, Jaan Kuutmann och Metin Yildirim.

Ny ledamot i styrelsen valdes Robin Safar då Kalle Kun valt att kliva åt sidan. Till ordförande i Disciplinnämnden blev Erlend Stavehaug omvald.

På årsmötet delades också tre utmärkelser ut för arbete och delaktighet i över 25 år till herrarna, Timo Granetin, Hans Wagneryd och Rolf Hansson.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

SörmlandSportfotboll
Relaterat