Det var i maj 2018 som Torshälla blev en del av Golfförbundets stora utvecklingsarbete,Vision 50/50, mot en mer jämställd golf.

– Vi är en av cirka 100 klubbar i landet som hittills gått med i utvecklingsarbetet. Vi har nu gått i mål som en av cirka 30  som fått diplom/blivit certifierade med det webbaserade utbildningsprogrammet. Det är nu det praktiska arbetet startar med att inplantera det vi tagit del av och lärt oss under resans gång, kommenterar ordföranden Ove Randberg och fortsätter:

– Torshälla Golfklubb måste utvecklas i takt med samhället för att behålla och rekrytera nya medlemmar. Att arbeta med och ta ställning för jämställdhet och inkludering blir allt viktigare när medvetenheten om frågorna ökar. För idrotten och golfen i synnerhet är det idag en av de största och viktigaste utmaningarna. 

Därför jobbar Torshälla med vision 50/50. Klubben bygger även en äventyrsbana och en footgolfanläggning för att bli mer attraktiv.

– Det här arbetet kommer att fortsätta över tid och ständigt vara aktuellt för att kunna avspegla sig i vår verksamhet och utveckling. Vi valde att dela in arbetet i fyra arenor: Styrelserummet,  golfbanan, anläggningen och anställda, säger Randberg.

Före detta proffsgolfaren och Solheim Cupkaptenen Carin Hjalmarsson Koch är ambassadör för Vision 50/50. I förbundets faktabroschyr säger hon bland annat:

– Sverige har kommit väldigt långt jämfört med många andra länder och jag har fått otroligt mycket positiva reaktioner och frågor när jag pratat om initiativet utomlands. Genom att få en bättre balans mellan män och kvinnor på klubbarna kommer de att bli ännu bättre ställen att vara på. Det kommer att leda till både ökad trivsel och en bättre ekonomi för alla golfklubbar. 

Koch fortsätter:

– Det vi behöver göra är att förändra golfen till kvinnornas fördel, både för unga och äldre. Dels för att få fler kvinnor att upptäcka glädjen i golfen med allt vad det innebär i form av fler sociala kontakter och förbättrad hälsa, dels för att det är bland kvinnorna som en stor del av den ekonomiska tillväxten inom golfen finns. Det handlar om att skapa en välkomnande atmosfär och kultur. Då är den fysiska utformningen av miljön jätteviktig, till exempel att korta banornas uppsättning och göra dem roligare. 

Svenska Golfförbundets generalsekreterare Gunnar Håkansson är en av de starkaste initiativtagarna till Vision 50/50. 

– Jag ser personligen Vision 50/50 som en av de viktigaste utmaningarna för svensk golf. En del handlar om de rent idrottsliga förutsättningarna. I förhållande till slagstyrka spelar kvinnor längre banor än män, vilket både är orättvist och mindre roligt. Dessutom är stora delar av verksamheten utvecklad utifrån vad männen vill med sin golf, säger Håkansson  i broschyren om Vision 50/50.

Håkansson fortsätter:

– För att få fler kvinnor att både börja spela och sedan stanna i golfen måste det erbjudas koncept och aktiviteter som passar den kvinnliga målgruppen. En annan del handlar om ett större samhällsperspektiv, där golfen kan bli mer legitim i en tid när jämställdhet blir allt viktigare. Jag är övertygad om att de golfklubbar som aktivt börjar arbeta med de här frågorna kommer att stå som vinnare i morgon, genom fler och nöjdare medlemmar och en idrottsverksamhet som är attraktiv för nästa generation.