År 2016 lejde kommunen Avfallspartner Sverige för att ta bort 3 000 kubikmeter fluff – mjukt fragmenterat avfall från bilskrotning – på Lagnötippen.

Återvinningen drevs av 3R Miljö, som arrenderade mark på Vansö. Verksamheten kritiserades och det brann flera gånger i det lagrade fluffet.

Efter en konkurs 2014 tillföll allt kommunen, som lät frakta bort fluffet. Det kördes då till A-återvinning i Örebro – och där ligger det kvar, trots att företaget sa det skulle bort inom ett par månader.

Nu har A-återvinning anlitat en advokat som kräver att kommunen eller Avfallspartner agerar – skyndsamt. Kommunens mark- och exploateringschef Katrina Lepschi Zettervall bestrider dock kravet:

– Vi anser att avfallet tillhör Avfallspartner och att vi inte längre är en part i detta.