Tidningen når Johan Eriksson per telefon, trekvart efter det att Eskilstuna tingsrätt fällt sin dom över hans klient: Fyra år och sex månaders fängelse för den grova stölden i Strängnäs domkyrka.

– Nu måste vi läsa domen i lugn och ro och fundera över tingsrättens resonemang om förmildrande omständigheter. Det har vi bestämt att vi ska göra i helgen och när vi känner oss mogna ska vi fatta ett beslut.

Domen kan överklagas till Svea hovrätt senast den 15 mars 2019.

Artikelbild

– Det är ju inget att dra i långbänk om man inte behöver. Vi får se. Det är hans beslut men förstås beroende av min rådgivning, säger Johan Eriksson.

Var det en väntad påföljd?

– Jag tyckte ju inte att det hade ett straffvärde på sex år, som åklagaren tyckte. Sedan finns det intressanta juridiska frågor i målet. Det ena är om det är en förmildrande omständighet att sakerna har kommit tillbaka, säger Johan Eriksson.

Advokaten säger att han inte kunnat hitta några sådana jämförbara rättsfall, men att han tycker att det finns fog för resonemanget.

– Jag tycker att om man ser det som att en grupp begår en gärning, så kan man kanske se det som att en grupp ser till att föremålen kommer tillbaka. Mig veterligen har det inte resonerats så tidigare i något annat mål och då är man ju ute på obruten mark.

Johan Eriksson håller med tingsrättens bedömning att regaliernas kulturhistoriska värde väger tyngre än dess ekonomiska värde, när det gällde att avgöra längden på straffet.

– Det tycker jag är ett klokt resonemang. De här resonemangen om 65 miljoner kronor hade jag lite svårt att acceptera, så då verkar vi vara ganska överens om den saken.

22-åringen har suttit häktad med restriktioner sedan den 14 september. Det är inte så lång tid att det bör dras av något på fängelsestraffet, tycker tingsrätten.

Rätten beviljar Johan Erikssons begäran på drygt 130 000 kronor i ersättning för 94,5 timmars arbete som offentlig försvarare, plus utlägg.