Strängnäs

– Att det skett i hennes hem är en försvårande omständighet, konstaterar Maria Edström.

Den 15 mars ska kvinnan ha kastats iväg av den åtalade så att hon ramlade och slog i både lår och arm. Det orsakade smärta, sårskada, svullnad samt blånad.

Följande dag ska målsägaren ha fått ta emot ett knytnävsslag i bröstet.

Slutligen, den 17 mars, blev kvinnan enligt åtalet nerknuffad i en soffa, nedtryckt av mannens kroppsvikt och biten på två ställen. Det resulterade i smärta, bitmärke samt blåmärken.

I samtliga tre fall poängterar åklagaren kvinnans skyddslösa ställning.

Efter bitincidenten tillkallades polis och 35-åringen fick medfölja ordningsmakten.

– Följande vecka, efter att förhör hållits, blev han anhållen och häktad, berättar Maria Edström.

35-åringen nekar till brott men förhör har hållits med två vittnen som stödjer kvinnans version.

– Det handlar om tre fall av misshandel av normalgraden. Så då är fängelse ett möjligt straff, resonerar Maria Edström.

Den misstänkta gärningsmannen är sedan tidigare känd av rättsväsendet.