44 lägenheter, varav en gästvariant, har byggts i det som tidigare var Solvändans äldreboende i Mariefred. Nya balkoner, uteplatser och flera gemensamhetsutrymmen har tillkommit. Foto:

43 nybyggda hyreslägenheter för seniorer

Mariefred

Sommaren 2016 sålde kommunen äldreboendet Solvändan i Mariefred till en privat aktör för 40 miljoner. För två veckor sedan startade inflyttningen i lokalerna som har förvandlats till trygghetsboende.

Drygt hälften av de 44 ombyggda lägenheterna i det nya trygghetsboendet Orangeriet är tingade. De första hyresgästerna flyttade in den 1 mars.

– Nedre plan är fullbelagt, men vi har fortfarande några lediga lägenheter på övervåningen, säger Joy Åhman som ansvarar för uthyrningen genom företaget Vasaparken.

Det var i maj 2016 som kommunstyrelsen fattade beslutet att gödkänna försäljningen av Solvändan till det privatägda familjeföretaget Linköping invest AB. En förutsättning för att affären var bland annat att köparen lämnande garantier för att göra om byggnaden till ett trygghetsboende och att det skulle uppfylla Boverkets krav på detta.

– Vi var väldigt tydliga med villkoren när vi sålde Solvändan. Köparen förband sig att söka bygglov i tid och ha lägenheter färdigställda och besiktade till ett bestämt slutdatum. Det har de klarat av och något vite på fem miljoner, som skulle ha blivit aktuellt om ombyggnationen inte varit klar till den 31 december 2018, har inte utgått, säger kommunalrådet Monica Lindell Rylén (S).

Hon tycker att det känns bra att Mariefred har fått ett nytt trygghetsboende med hyreslägenheter och tror att det är en boendeform som kan intressera många.

– Det är positivt att det kom in en privat aktör i Mariefred och det är viktigt att det fungerar bra. Nu siktar vi på att bygga trygghetsboenden i kommunal regi vid Riagården i Åkers styckebruk och vid gamla Coop-fastigheten i Stallarholmen.

För att kvalificera sig för en lägenhet i Orangeriet ska en i hushållet vara minst 65 år. Hyreslägenheterna som är 1–3 rum och kök i storlekar om 28–72 kvadratmeter kostar från 5 700–9 750 kronor i månaden. Då ingår flera gemensamhetsutrymmen med bland annat sällskapsrum, relaxavdelning och bastu.

Trygghetsboende

Är en mellanboendeform som överbryggar glappet mellan vanligt boende och särskilda boenden med heldygnsomsorg.

Trygghetsboende är för äldre som är för friska för äldreboende men som vill ha mer trygghet och social samvaro än vad de kan få i sitt nuvarande hem.

Det krävs inget biståndsbeslut för att bo i trygghetsboende. Du hyr eller köper din bostad på eget initiativ.

Till skillnad från äldreboenden ingår varken mat, service, omvårdnad eller sjukvård. Däremot är det ett krav att bostäderna ska vara funktionellt utformade, att boendet ska ha gemenskapslokaler för måltider, samvaro, hobby och rekreation samt personal/bovärd på angivna tider.

Eftersom det finns seniorboenden, som i likhet med trygghetsboende, är funktionellt utformade och har gemenskapslokaler, bovärd och trygghetslarm är det i vissa fall liten eller ingen skillnad mellan ett seniorboende och ett trygghetsboende. Åldersgränsen för att få flytta till ett trygghetsboende är dock ofta högre än för seniorboenden.

Källa: Seniorval.se

Läs mer om dessa ämnen

MariefredBostad