Den här gången har fjolårets 100-årsjubilar ÅIF inte lyckats erhålla några lovpengar från staten.