Pehr Bengtsson, från Åkers hembygdsförening, vid några av de gamla bykartor som visas på den nya utställningen i Bruksarkivet. Foto:

Åkers utveckling under flera hundra år

Åkers styckebruk
annons

På söndag öppnar Åkers hembygdsförening en ny utställning som berättar om tre byar i Åkers socken och hur de genom uppköp kom i styckebrukets ägo.

— Som Åkersbo kan det vara intressant att få veta hur det tidigare såg ut på platsen där man bor, säger Pehr Bengtsson som håller i arkivet och museet.

Till utställningen har hembygdsföreningen valt att lyfta fram Täby, Skämby och Solberga – de tre byar som var de mest centrala av socknens en gång totalt 25 byar.

— Täby och Skämby är villaområden i dag. Vid den plats som var Solberga by ligger i dag ishallen och Åkerskolan, berättar Pehr Bengtsson och visar upp en detaljerad karta från 1600-talet.

Varje by hade tre till fyra gårdar, odlingsmark och skog. Gemensamt är hur det efterhand genom uppköp och byten kom under styckebrukets kontroll.

— Vi vill visa hur bruket köpte upp gård efter gård och hur det lilla samhället fungerade. Bruket behövde arbetskraft och massor med skog till kolning.

När de två masugnarna var i gång på 1700- och 1800-talen gick det åt 60 kubikmeter träkol om dygnet för att hålla järnproduktionen i gång.

— Du kan tro att det kolades i traktens skogar på den tiden. Bruket var ständigt på jakt efter ny mark och att köpa upp byarna var ett sätt att komma åt den, säger Pehr Bengtsson.

Utställningen berättar även om ägarförhållanden, om vilka som bodde i byarna på 1600-talet och fram till mitten av 1900-talet. Det finns också originalkartor över hur bebyggelsen såg ut under samma tidsperiod.

— Här har vi en unik samling av gamla sparade handlingar från 1640-talet och framåt. Jag tror att många kan vara intresserade av att kika på hur ett köpebrev såg ut på den tiden eller hur tvister löstes, säger Pehr Bengtsson.

Förutom den 10 september visas utställningen även på arkivens dag den 11 november. Grupper kan också boka andra tider för att ta del av utställningen.

Läs mer om dessa ämnen

Åkers styckebrukKulturhistoria
annons

Mest delat denna vecka