– Vi har inte beslutat ännu hur vi ska göra nästa torsdag, berättar Pia Cöster på skolans expedition.

Det var den 28 augusti tidningen berättade om räddningstjänstens besök i hallen, en inspektion som resulterade i flera påpekanden och rejäla begränsningar.

Innan allting är åtgärdat har antalet personer som får vistas i arenan dragits ner från 400 till 150 – varav en femtedel på läktarplats.

– Vi hade redan haft en brandskyddskonsult i hallen så skyddstillsynen kom lägligt, säger Elisabeth Journath, förvaltare på Strängnäs fastighets AB.

Några av bristerna är åtgärdade men att fixa till nya utrymningsvägar låter sig inte göras i en handvändning.

– En sådan förändring kräver bygglov, säger Tomas Gustafsson, ställföreträdande räddningschef i kommunen och den som genomförde sensommarens kontroll.

– Det handlar även om pengar, tillägger Elisabeth Journath som deltog vid inspektionen för SFAB:s räkning.

Tomas Gustafsson hoppas att en alternativ rymningsväg kommer på plats under första halvåret 2019. Elisabeth Journath kan inte lova att så blir fallet.

– En sådan åtgärd borde göras under sommarlovet, när det inte förekommer några aktiviteter i hallen.

Allra mest besökare i arenan brukar det vara på luciadagen.

– Det känns tråkigt att alla inte kan vara i hallen samtidigt och fira, säger Elisabeth Journath.

Hur Åkerskolan gör på torsdag nästa vecka är i skrivande stund oklart.

– Antingen är vi i matsalen eller i hallen – diskussioner pågår. Oavsett vilket alternativ vi väljer får vi dela upp det i tre eller fyra föreställningar, säger Pia Cöster.