Åldersgräns för färdtjänst väckte protester

Strängnäs

På måndagskvällen skulle kommunfullmäktige fatta beslut om nya avgifter för färdtjänst för barn och unga. Förslaget var att ungdomstaxan skulle gälla tills eleven fyller 19 år, men åldersgränsen väckte debatt.

— Det här ger inte samma förutsättningar för alla. Många unga som har funktionsnedsättningar ligger ett eller flera år efter. Några kanske också måste gå i gymnasiet i fyra år, sa Birgitta Elvingsson (MFP) som tyckte att resebidraget ska gälla hela gymnasietiden, oavsett hur gammal personen är.

Hon fick medhåll från oppositionen, där samtliga partier utom Sverigedemokraterna yrkade på återremisser eller ändringar i förslaget.

— Det blir bakläxa för oss i kommunstyrelsen. Det här har i alla fall jag missat, sa Ragnar Lindén (MP).

Mikael Lagergren (M) försökte förklara hur socialnämnden hade tänkt.

— De flesta kommunerna i länet ska ändra gränsen till 19 år, för då får du aktivitetsersättning från Försäkringskassan om du har ett funktionshinder, sa han.

Men Birgitta Elvingsson hävdade att det inte alls är det som aktivitetsersättning är tänkt att användas till.

— Den är till för att väga upp för personer som till exempel inte kan sommarjobba, inte för att de själva ska betala en del av resekostnaden till sin gymnasieskola, sa hon.

Efter en paus i mötet bestämde sig Moderaterna för att backa.

— Ärendet är inte lika tydligt som vi i socialnämnden trodde att det var, sa Mikael Lagergren.

Nämnden ska nu se över förslaget en gång till.

Läs också

( 12 st )

Läs mer om dessa ämnen

Strängnäs kommunSkolaUngdomarskola och utbildning
Relaterat

Mest delat denna vecka