Tops, tamponger och våtservetter är några av de föremål som dagligen spolas ned felaktigt i toaletterna i Strängnäs kommun. Detta orsakar stopp i avloppssystemet då skräpet oftast inte når ända fram till reningsverket, utan fastnar i pumpar och avloppsledningar.

– Vi ser att problemet ökar. Stoppen beror på att fel saker spolas ner i toaletterna. Våtservetter, dambindor och hushållspapper är de största bovarna, uppger Andreas Bander, distributionschef inom VA på Eskilstuna Strängnäs energi och miljö.  

Om stoppet skett längre ut i ledningsnätet eller i en pumpstation behöver en drifttekniker åtgärda stoppet. Något som tar mycket resurser från kommunen. En del områden, däribland Tosterö och  Mariefred, är mer drabbade än andra. I vissa områden är problemen så omfattande att pumpar behöver rensas dagligen.

– I många fall kan jag uttolka att det handlar om områden med hyreshus och hyresgäster. Då blir man inte direkt påverkad själv utan då får någon annan får ta hand om problemet, säger Andreas Bander.

– Man kan även se att det kommer mycket skräp från skolor och förskolor, fortsätter han.

Andreas Bander påpekar att det enda som får spolas ned i toaletten är det som passerat genom kroppen och toalettpapper.

– Jag tror och hoppas att det här handlar om kunskapsbrist hos våra abonnenter, vad man får spola ner och inte. Så att det inte handlar om nonchalans. Jag hoppas att vi är smartare än så, för det är inget sopnedkast, säger Andreas Bander.