Ämnen togs bort – brist på skolan

Strängnäs

Ämnen ströks från elevens timplan, utan utredning av hens stödbehov och utan att ett formellt beslut om saken fattades. Det är en brist, konstaterar Strängnäs kommun som har utrett en anmälan mot en av sina grundskolor.

Anpassad studiegång är något en rektor kan ta till för att få till en fungerande skolgång för vissa elever. Det är ett särskilt ingripande beslut; att ämnen tas bort är något som kan påverka elevens möjligheter att studera vidare. Därför ska det ses som en sista utväg och det finns särskilda bestämmelser för hur det ska gå till.

Kommunen noterar också att de extra anpassningar som har gjorts för eleven inte har dokumenterats på rätt sätt – en annan brist som beskrivs i svaret till Skolinspektionen, som tog emot anmälan från en vårdnadshavare i slutet av förra året.

Läs också

( 5 st )

Läs mer om dessa ämnen

SkolinspektionenSträngnäs kommunSkola
Relaterat