I år fördelar Riksantikvarieämbetet 16 miljoner kronor i direkt projektstöd till lokala kulturarvsprojekt med syfte att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Åtta miljoner kronor av summan är reserverad för arbetslivsmuseer och ett av dem som får bidrag blir fordonsmuseet Arsenalen i Strängnäs, som får 195 000 kronor.

– Vi hade sökt bidraget, men var inte helt säkra på att vi skulle få det. Det blev en trevlig midsommarnyhet, säger museichef Stefan Karlsson.

Grunden till projektet, som nu beviljats bidrag, såddes för ungefär två år sedan och syftar framförallt till att genom olika medel väcka ett större intresse hos allmänheten och nå ut till fler besökare.

Artikelbild

Museichef Stefan Karlsson visar en bandvagn som användes i Makedonien mellan 1993-1995. Museet inte hade mycket information om bandvagnen förrän mannen som körde fordonet kontaktade museet. – Ju fler vi når ut till desto fler spännande berättelser dyker det upp, säger Stefan Karlsson.

– Det handlar om att nå ut till fler besökare genom digitala kanaler. I dag kan man använda sig av film- och ljudteknik på ett sätt som man inte ens kunde drömma om för några år sedan, säger Stefan Karlsson.

Man vill bland annat utveckla tekniken som används i museet. Det handlar till exempel om att kunna spela upp ljud från eller berättelser anknutna till fordonen.

– Man kan ge liv i döda föremål genom riktiga berättelser som spelas upp.

Utbudet på internet är också centralt i projektet. En del av arbetet har sedan tidigare påbörjats i form av digitalisering av fotoarkiv och möjligheten att spela spel med svenska fordon på museet. Men man vill kunna tillgängliggöra mer digitalt material och fördjupad information om fordonen, för att kunna väcka ett större intresse hos fler människor. På så sätt hoppas man också kunna bidra till den nationella och internationella turismen i området.

– Många som inte varit här är nyfikna på vad som finns och då tänker jag att man till exempel skulle kunna skapa en fordonskatalog med fördjupad information om de fordon som finns här. Samtidigt ger det möjlighet för de som redan har besökt museet att kunna ta reda på mer i efterhand, säger Stefan Karlsson.

Digitaliseringen kan också ge museet större möjlighet att komma i kontakt med människor som har något att berätta om de fordon som finns.

– Vi kan få kontakt med människor som känner igen något fordon eller har kört det. På så sätt kan vi också få in riktiga berättelser om de fordon vi har.

Stefan Karlsson tror att det kommer att ta tid att genomföra hela projektet. Men Riksantikvarieämbetet och andra bidragsgivare skapar förutsättningar för att kunna förverkliga det.

– Vi ser att intresset hela tiden ökar och att det kommer nya besöksgrupper. Jag hoppas att vi på några års sikt ska kunna nå ut till hela världen.