• Jan Eriksson (STRP) yrkade på återremiss. Foto:
  • Jacob Högfeldt (M) är besviken på att pilotprojektet försenas. Foto:
1/

Bakslag för lokal parkskötsel i Stallarholmen

Strängnäs

Pilotprojektet som ska möjliggöra eventuell funktionsupphandling, vilket skulle gynna lokala aktörer, av Stallarholmens parkskötsel klubbades inte igenom på kommunfullmäktiges senaste sammanträde.

I stället återremitterades ärendet till teknik- och servicenämnden.

Motiveringen är att fullmäktige vill se ett tydligare förslag.

Det var Jan Eriksson (STRP) och Lina Boy (SD) som yrkade på återremisser medan David Aronsson (V) tyckte att liggande förslag skulle avslås.

En votering följde. 31 ledmöter röstade för att ärendet skulle avgöras på det aktuella sammanträdet, 20 förordade en återremiss medan tre personer avstod från att rösta.

KF:s ordförande Leif Lindström (S) fann därför att ärendet skulle återremitteras.

— Det här var ett steg tillbaka. Jag tycker att det var oerhört olyckligt att frågan återremitterades, det känns utvecklingsfientligt, säger kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt (M) som tillägger:

— I och med detta tappar vi ett helt år.

Parkskötseln i Stallarholmen innefattar bland annat gräsklippning av kommunens offentliga gräsmattor, plantering av sommarblommor och ogräsrensning.

Stallarholmsbon Yvonne Knuutinen, tidigare miljöpartist men numera politik vilde, ligger bakom det här initiativet.

Läs mer om dessa ämnen

Strängnäs kommunPolitik