Kommunens miljöinspektörer har tagit nya vattenprover vid Strandbadet i Mariefred. Resultatet visar inte någon onormal förekomst av bakterier i denna del av Mälaren. Vattenkvaliteten är åter "utmärkt", enligt Havs- och vattenmyndighetens hemsida, och det är fritt fram att bada.

Prover som togs den 20 augusti visade på höga halter av kolibakterier och enterokocker i vattnet. Badvattnet bedömdes som otjänligt, och kommunen avrådde från bad. Den som råkar svälja bakterievattnet riskerar nämligen att bli sjuk.

De nya, felfria proverna togs den 27 augusti.