– Det känns ogenomtänkt och det blir avsevärt längre transporter, säger begravningsvärden Christoffer Sonesson på Strängnäs begravningsbyrå.

– Ska en 80-åring behöva ta sig till Eskilstuna för att delta på en visning av en anhörig? Det känns inte alls bra, det kan redan vara jobbigt nog som det är, fortsätter Christoffer Sonesson.

Han är kritisk till beslutet att bårhuset i Strängnäs ska stänga och tycker att det har fattats på felaktiga grunder.

Artikelbild

Bårhuset i Strängnäs ligger under Strängnäs vårdcentral.

– Vi företräder kunder i hela kommunen och då är det praktiskt att ha kvar bårhuset vid Strängnäs vårdcentral. Argumentet att lokalerna skulle vara slitna håller inte heller, då det renoverades så sent som 2011.

Christoffer Sonesson pekar på en kostnadskänslig bransch, där notan i slutändan hamnar hos kunden.

– Det är egentligen inte själva visningen av den avlidne som ställer till det. De allra flesta visningar sker som regel i S:t Petri kapell. Det som blir ett merarbete är alla transporter till och från Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Bilar och personal kostar pengar och vi kan inte börja transportera gratis.

Han tycker att det är märkligt att beslutet fattats på tjänstemannanivå och hoppas att det kan ändras på den kommande interpellation som ska hållas i landstingsfullmäktige den 19 juni.

"Målet med förändringen är att skapa ett bättre och mer värdigt omhändertagande vid livets slut. Lokalerna i Strängnäs är slitna och vi har tyvärr inte resurser att sköta och upprätthälla verksamheten på ett ändamålsenligt sätt", skriver landstinget i ett brev till kommunens begravningsbyråer.

– Beslutet att stänga bårhuset i Strängnäs grundar sig på klagomål från både anhöriga och människor som nyttjar lokalerna. När jag tillträdde och fick höra talas om ärendet åkte jag till Strängnäs för att bilda mig en egen uppfattning. Och, ja, jag kunde bara hålla med. Det ser inte så trevligt ut. Det känns helt enkelt inte värdigt, säger Annbritt Wall som är enhetschef för laboratoriemedicin på Landstinget Sörmland.

Hon identifierade en rad brister i bårhusets lokaler i Strängnäs och tog kontakt med Mälarsjukhuset för att undersöka möjligheten att ta de avlidna dit.

– Det här har inte varit en kostnadsfråga och pengar har inte varit det viktiga i sammanhanget. Jag har full förståelse för att anhöriga upplever att de har en bättre service då de har nära till något, men det måste ske under värdiga former.

– Oavsett om det är en ung eller äldre människa som har gått bort så ska en visning ske i en värdig miljö vilket inte är fallet i bårhuset på vårdcentralen i Strängnäs, säger Annbritt Wall.