Drygt två månader efter att Skolinspektionen gett Vårfruberga utbildning grönt ljus att starta grundskola på Fogdön, ansökte bolaget hos kommunen om att även få bedriva bygdens förskola.

Det framgår inte av bolagets ansökan till Skolinspektionen – men enligt företrädarna är förskolan en förutsättning för att skolan ska få en ekonomi i balans.

– Förskola och F–3 bör drivas av samma aktör, annars tror vi inte lika mycket på projektet. Att vi får godkänt för förskolan är mer eller mindre en förutsättning för skolan, säger Henrik Gustafsson, vice ordförande i bolagets styrelse, och syftar på synergieffekter och samarbeten som kan sänka kostnaderna.

Artikelbild

Kommunen driver Fogdö skola till och med vårterminens slut.

[fakta nr="1"]

Ansökan om förskoleverksamheten kommer att tas upp som ett informationsärende på barn- och utbildningsnämndens första sammanträde för året. Månaden därpå väntas ett beslut.

– Beslut den 29 januari hade varit i absolut sista momangen för oss. Blir det beslut först i februari så hamnar vi i ett riktigt dåligt läge. Klockan går, vi börjar bli lite oroliga, säger Henrik Gustafsson.

Men beslutet kan inte fattas tidigare än så, enligt Maria Ehrnfelt (M) som är nämndens ordförande.

Artikelbild

Ola Larsson och Henrik Gustafsson, ordförande respektive vice ordförande för styrelsen bakom den planerade friskolan och förskolan på Fogdön.

– Vissa saker kan man fatta beslut om jättefort, vissa saker tar lite längre tid. De kom in sent med ansökan och den politiska processen måste få ta sin tid. Vi sammanträder nu med en ny nämnd och många nya ledamöter. De måste få en chans att förstå frågan innan de ska fatta beslut så därför blir det en information i januari, säger hon och tillägger att ett extrainsatt sammanträde för det specifika ärendet inte är aktuellt.

Maria Ehrnfelt har tagit del av ansökan, och ser dock inga hinder för nämnden att godkänna den i februari:

Artikelbild

Henrik Gustafsson, vice ordförande.

– Skollagen är tydlig, vi kan inte säga nej till en ansökan som uppfyller kraven.

Hon har meddelat företrädarna att de med stor sannolikhet kan räkna med ett "ja" från politikerna. Hon säger också att nästa steg i processen – att kommunen ska säga upp lokalerna för den kommunala förskolan och skolan – är väl förberett.

Artikelbild

Nämndordförande Maria Ehrnfelt (M).

– Dialog har förts med kommunstyrelsens ordförande, kommundirektören och fastighetsbolaget. När vi trycker på knappen så kan det gå fort fram till förhandling om köp av lokalerna, säger Maria Ehrnfelt.

Kilenkrysset, med Fogdöbon Jens Persson som vd, har för avsikt att köpa fastigheten och låta bolaget hyra lokalerna till ett reducerat pris. Kilenkrysset avvaktar nu beslut hos Strängnäs kommun och Strängnäs fastighets AB.

– Politiken sköter sitt och vi sköter vårt. När de kommunala besluten är klara inleder vi förhandling med SFAB, för att säkerställa att det blir en skola kvar i vår hembygd, säger Jens Persson.

Under tiden förbereder Vårfruberga utbildning för skolstart till höstterminen. Sista dag att söka tjänsten som rektor är den 31 januari.

– Intresset är större än vi trodde, säger Henrik Gustafsson utan att vilja kommentera sökbilden närmare.

Det är styrelsen som sköter rekryteringen. Styrelsen har haft löpande kontakt med kandidaterna, och efter månadsskiftet ska alla ansökningar behandlas. Datum för när tjänsten ska vara tillsatt kan bolaget inte meddela i nuläget, uppger Gustafsson.