Höstterminen har startat, men alla elever som har ansökt om skolskjuts har ännu inte fått besked om hur det blir med taxi eller buss.

kommunen på sin hemsida.

Skolskjutsbeslut fattas löpande efter ansökans ankomstdatum, har tidningen berättat tidigare. När beslutet är fattat skickas det hem till vårdnadshavarna med posten. Samma dag som beslutet är fattat kan den aktuella skolan ta del av det och ge besked till vårdnadshavare och elever.