Foto:

Besked om skolskjuts dröjer än

Strängnäs

Fortfarande oklart hur det blir med taxi och buss för flera barn.

Höstterminen har startat, men alla elever som har ansökt om skolskjuts har ännu inte fått besked om hur det blir med taxi eller buss.

Lösningen inför terminsstarten blev tillfälligt fria bussresor för berörda elever till och med den 31 augusti. Nu förlängs detta med två veckor, "på grund av mycket hög arbetsbelastning i ärendehanteringen".

Till och med den 14 september kan elever som inte fått något beslut som skolskjuts åka med bussarna utan färdbevis, skriver kommunen på sin hemsida.

Skolskjutsbeslut fattas löpande efter ansökans ankomstdatum, har tidningen berättat tidigare. När beslutet är fattat skickas det hem till vårdnadshavarna med posten. Samma dag som beslutet är fattat kan den aktuella skolan ta del av det och ge besked till vårdnadshavare och elever.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Strängnäs kommunBussKollektivtrafikSkolaTrafik
Relaterat