Det ser ut som att kommunens måltidsservice kommer att 2017 redovisade måltidsservice ett underskott på 3 miljoner kronor. Hög sjukfrånvaro och ökade livsmedelkostnader var bidragande faktorer.