"Jaså, har du lån?". Den frågan fick en man bosatt i Strängnäs kommun från sin särbo förra året, och den väckte hans ilska.

Paret bor inte tillsammans och har inte delad ekonomi. Ändå fick hon – genom Försäkringskassan – information om olika ekonomiska överföringar han hade gjort, döpta till exempelvis "lån".

– Hon läste högt ur papprena som hon fått skickade till sig. Om jag har lånat pengar eller inte är något som min särbo inte har med att göra. Inte Försäkringskassan heller, säger mannen.

Bakgrunden är att särbon var under utredning av Försäkringskassan. För att klargöra ett eventuellt samboende med mannen, något som skulle kunna påverka utredningen av stödet till henne, gjorde Försäkringskassan en förfrågan till hans bank.

– Det är något vi har möjlighet att göra med stöd av lagen, säger Christina Bergström Jonsson, enhetschef på Försäkringskassan.

Banken lämnade ut uppgifterna. Delar av det som framkommit efter kontrollen har därefter tagits med i Försäkringskassans utredning.

Mannen känner sig kränkt av det som har hänt, och har anmält Försäkringskassan till Justitieombudsmannen, JO. Han anser att myndigheten har gått över en gräns, när den informerat hans särbo om hans transaktioner.

– Tar vi med sådana uppgifter så ska vi kunna motivera varför man tagit med dem och på vilket sätt de kan påverka utredningen, säger Christina Bergström Jonsson, som har skrivit ett yttrande som ska passera jurister på Försäkringskassans huvudkontor innan det skickas vidare till JO.

Anser du att det har gjorts en sådan motivering?

– Nej, det framgick inte i beslutet så det kan vara ett förbättringsområde, säger Christina Bergström Jonsson.

Försäkringskassan har till början av april på sig att lämna in sitt yttrande till JO, som därefter ska fatta beslut.

Mannen ska också ha anmält sin bank till Finansinspektionen. Han är kritisk till att banken har lämnat ut uppgifter om honom som kund, utan hans medgivande eller ens hans kännedom.